Tips på inbrottslarm och vad man ska tänka på

När man har ett hus så finns det alltid risk för att råka ut för inbrott och i vissa områden finns det större risker än in andra att utsättas. För att minska riskerna för inbrott så är det bra att man har ett godkänt och bra inbrottslarm, vilket även kan ge lägre premier för ens försäkringar.

Det är alltid otäckt att ha haft inbrott, inte bara på grund av att man har blivit bestulen på ägodelar, utan även för att okända personer har rotat om kring bland ens ägodelar och privata saker. Försäkringen täcker oftast de skador som inbrottet har medfört och även de saker som har blivit bestulna, men ibland kan ens allra privata ägodelar försvinna som kanske är oersättliga minnen och detta tillsammans med den otäcka känslan för att ha blivit utsatt för inbrott av okända personer kan inte ersättas av någon försäkring.

Förebygga inbrott
Att förebygga inbrott sparar en mycket besvär och lidande, även om det finns hemförsäkringar som ersätter skador och förluster. Man kan förebygga inbrott genom att ha godkända lås, alltid se till att alla utrymmen och fönster är stängda och att tillsammans med grannar samverka och hålla lite uppsikt på varandras hus och tomt. Det bästa skyddet är dock att ha ett bra och godkänt larm installerat. Ett larm varnar omgivningen och talar även om för inbrottstjuvarna att de är upptäckta. Detta skrämmer iväg inbrottstjuvarna så man slipper förlust av ägodelar som kan vara svåra att ersätta.

Välja larm för sin bostad
Beroende på vilket larm man väljer så kan man ansluta massor av funktioner som även meddelar sig med en själv eller direkt till larmcentralen och även övervakar bostaden och tomten. Det innebär att det går ett larm direkt hos larmcentralen som skickar ut en bil till platsen eller kontaktar polis. Man kan själv få ett samtal i telefonen med automatik som talar om att ens larm i bostaden har gått.

Man kan även ha kamera övervakning i bostaden. Dels så kan polisen då spåra vem eller vilka som har försökt utföra inbrottet men det kan även motverka att inbrottet begås då de varnas innan de går in i bostaden att huset övervakas med kamera.

Att ha kameraövervakning i sin bostad är inte tillståndspliktigt, inte heller om man har kamera som övervakar ens tomt, så länge inte kameran når ut till allmänheten. Däremot behöver man sätta upp varningsskyltar att området och huset kameraövervakas och meddela Länsstyrelsen att man har kameraövervakning. Ofta är bara varningsskyltarna i sig en tillräcklig varningssignal för inbrottstjuvarna så de väljer att inte ens försöka göra inbrott.

Ett bra inbrottslarm behöver inte vara dyrt att köpa, inte ens med kameraövervakning. Ofta kan man även abonnera på larm från något larmbolag och det brukar kosta några 100 lappar i månaden och uppåt, beroende på tekniken och tjänsterna.