Släpvagnsförsäkring – Försäkra ditt släp eller hästtransport

När du har köpt en släpvagn så måste du inte skaffa en försäkring till den, men det kan vara en bra idé att göra det eftersom du då kan få ersättning om den går sönder. Om du är osäker på vilken försäkring du ska välja, eller huruvida du behöver en försäkring eller inte, så kan du avvakta med försäkringen tills du har bestämt dig. Men tänk då på att om något händer innan du har tecknat försäkringen så gäller inte försäkringen för den skadan.

När du tecknar en försäkring till ditt släp så kan, precis som när det gäller bilförsäkringar, välja mellan halv- och helförsäkring. Helförsäkringen ger det absolut bästa skyddet för ditt släp, men är kanske inte lika nödvändigt om du äger en äldre släpvagn eftersom självrisk och värdeminskning kan göra att du inte får ut så mycket på försäkringen.

Jämför Släpvagnsförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad täcker släpvagnsförsäkringen

Vad försäkringen täcker beror dels på om du väljer halv- eller helförsäkring, men det beror också på vilket försäkringsbolag du väljer. Innehållet i släpvagnsförsäkringen kan nämligen variera en del mellan olika försäkringsbolag. Det finns dock en del saker som vanligtvis – om inte alltid – ingår i försäkringen.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår vanligtvis brandskada, glasskada, rättsskydd och stöld. Ibland ingår även ansvarsförsäkring och andra delar. Exakt vad som ingår kan som sagt variera, men stöld och brand är de vanligaste delarna. Här kan det alltså vara en bra idé att jämföra försäkringar, för att få ut så mycket som möjligt av halvförsäkringen. Tänk dock på att inte bara fokusera på vilka delar som ingår, utan även på hur höga ersättningarna är för olika delar – och fokusera på det som är viktigaste för dig.

Helförsäkring

Den enda skillnaden mellan halv- och helförsäkring är, vanligtvis, att även vagnskada ingår i helförsäkringen. Det är egentligen inte så bara, eftersom det innebär att du kan få ersättning för skador på släpvagnen – oavsett om dessa orsakas av olyckshändelser, trafikolyckor, skadegörelse eller någonting annat. En helförsäkring ger alltså ett riktigt brett och bra skydd.

Täcker försäkring last på släpvagn?

Det kan variera mellan olika försäkringsbolag, men för det mesta täcker försäkringen släpvagnen och eventuella tillbehör som kapell. Däremot täcker försäkringen inte lös egendom som förvaras på släpet. Tänk dock på att detta kan variera lite mellan olika försäkringsbolag, så kolla gärna detta med olika försäkringsbolag så att du vet vad som gäller innan du bestämmer dig.

Måste man ha släpvagnsförsäkring?

Nej, eftersom släpvagnen inte är ett fordon så behöver den ingen trafikförsäkring. Endast motordrivna fordon i trafik behöver ha en trafikförsäkring. Dragbilens trafikförsäkring gäller dessutom för släpvagnen, dock är det endast just trafikförsäkringen som gäller för släpet. Eventuell halv- eller helförsäkring och tilläggsförsäkringar gäller inte för släpvagnen.

Däremot kan det vara en bra idé, för din egen skull, att ha en släpvagnsförsäkring. Detta då det annars kan bli väldigt dyrt om du till exempel behöver laga släpvagnen, och du kan även få ersättning om din släpvagn blir stulen.

Något som är viktigt att komma ihåg här är att dragbilen måste vara försäkrad, annars räknas även släpvagnen som oförsäkrad – även om släpvagnen har halv- eller helförsäkring. Släpvagnens försäkring ger alltså extra trygghet om något händer, men den gör inte att släpvagnen räknas som försäkrad utan det är dragbilens försäkring som gör att släpet räknas som försäkrat.

Vad kostar en släpvagnsförsäkring?

Priset varierar mellan olika försäkringsbolag, och beror också på hur omfattande skydd du vill ha. På ett ungefär brukar en släpvagnsförsäkring att ligga runt 500 kronor, men den kan kosta både mer och mindre än så. Generellt kan man säga att en släpvagnsförsäkring aldrig är särskilt dyr, och därför kan det vara en bra idé att teckna en sådan. Försäkringen blir också billigare för en äldre släpvagn, och därför kan det vara värt att välja en försäkring även till en äldre släpvagn. Dock är det inte alltid värt att välja helförsäkring, utan ibland är halvförsäkringen ett bättre val. Vi kommer att gå in mer på detta i nästa stycke.

Behövs släpvagnsförsäkring?

Det är svårt att säga om en släpvagnsförsäkring behövs eller inte. Det beror mycket om du äger en ny eller gammal släpvagn, hur du använder din släpvagn, hur ofta du använder den och så vidare. Generellt skulle vi dock säga att en släpvagnsförsäkring kan vara bra att ha. Om någonting händer så kan försäkringen definitivt vara användbar. Men som sagt, det beror också på vilken släpvagn du äger och hur den används. En äldre släpvagn som inte används särskilt mycket kanske inte behöver en helförsäkring, medan det definitivt kan vara nödvändigt med en helförsäkring om du använder släpvagnen ofta. Det gäller alltså att fungera på vilket behov du har, och räkna på vad som blir det bästa alternativet för dig.

Vilket försäkringsbolag är bäst när det gäller släpvagnsförsäkring?

Det finns många försäkringsbolag som erbjuder släpvagnsförsäkringar, och det är svårt att säga vilken som är bäst för just dig och din släpvagn. Det bästa är att jämföra olika försäkringar för att hitta det bästa alternativet. Några försäkringsbolag som är populära när det gäller släpvagnsförsäkringar är: Moderna försäkringar, ICA försäkringar, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar, If, Folksam och Dina försäkringar.

Sammanfattning

Att välja släpvagnsförsäkring, eller huruvida man behöver en eller inte, kan vara svårt. Men det bästa är att börja med att sätta sig ned och fundera. Är det värt att välja en helförsäkring, eller kommer den inte att kunna ge någon större ersättning efter självrisk och värdeminskning? Vill du ha en halv- eller helförsäkring? Fundera också på vilka delar av försäkringen som är viktigast för dig, och fokusera på dessa när du sedan jämför försäkringar. Tänk också på självrisken, och välj gärna en försäkring med låg självrisk. Därefter jämför du olika försäkringsbolag, för att hitta rätt försäkring för dig och din släpvagn.