Sänk priset på din hemförsäkring

En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna man kan ha, om man har egen bostad eller hyr en bostad. En hemförsäkring ersätter skador och förlust på ens ägodelar som kan uppstå om man råkar ut för en brand eller ett inbrott. Ett hem kan under några års tid bli väldigt värdefullt och att återanskaffa alla möbler, kläder, tekniska produkter och andra värdesaker efter en brand är i de flesta fall ekonomiskt omöjligt för en privatperson.

Därför är det viktigt att man har en hemförsäkring som ger ersättning för oförutsedda händelser. Det finns flera saker som kan påverka premierna för en hemförsäkring vilket gör att man får en billigare hemförsäkring samtidigt som man får ett bättre skydd.

  • Installera ett godkänt larm

Om man installerar ett godkänt larm kan man få en lägre premie att betala för sin hemförsäkring. Dessutom så skyddar ett larm mot att inbrottstjuvarna verkligen tar med sig något eller vågar stanna kvar vilket även ökar möjligheten för att slippa bli av med eller få ovärderliga minnessaker förstörda.

Ett larm kan även ha direktanslutning till en larmcentral vilket innebär att ett väktarbolag åker ut till huset och gör en kontroll. På så sätt får man även reda på om någonting behöver åtgärdas så att inte andra skador uppstår, exempelvis genom att ett fönster står öppet i snöstorm.

  • Installera brandvarnare

Enligt lag ska alla bostäder ha minst en brandvarnare installerad. Men genom att installera fler eller se över var brandvarnarna är placerade kan man få en varningssignal om att brinner tidigt och på så sätt finns förutsättningar att dels rädda alla ur bostaden men även begränsa brandens spridning. Ett bra brandskydd kan påverka premierna positivt.

  • Montera godkända dörrlås och lås på fönster
    Om man har godkända lås på både dörrar och fönster i alla utrymmen i bostaden kan detta vara en del tillsammans med exempelvis ett larm som innebär att man får lägre premier.
  • Jämför hemförsäkring mellan olika försäkringsbolag

Innan man tecknar en hemförsäkring är det bra att man jämför priser, innehåll och villkor hos olika försäkringsbolag. Hemförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen kan ha olika innehåll, några försäkringsbolag har vissa försäkringar som exempelvis allriskförsäkring inbakat i hemförsäkringen vilket kan ge ett bättre totalskydd till samma pris. Normalt sätt skiljer priserna åt mellan försäkringsbolaget så man kan spara en del pengar genom att jämföra priser och innehåll.

  • Samla alla försäkringar hos samma försäkringsbolag

Har man flera försäkringar så brukar försäkringsbolagen kunna ge bra rabatter om man samlar alla försäkringar hos samma försäkringsbolag. Innan man gör det är det dock viktigt att titta över att totalpriset för de samlade försäkringarna så det inte blir så mycket dyrare så att det äter upp den rabatt man får.

Läs mer om hemförsäkring.