Så skyddar du ditt hus mot översvämningar

Även om det idag inte är så jättevanligt med översvämningar så är det heller inte så ovanligt som det var förr i tiden. Idag sker översvämningar på vissa platser varje år och i takt med klimatförändringar så ökar nederbörden samtidigt som vattnet i våra hav stiger. Det innebär att det finns större risker för att drabbas av översvämningar i framtiden, framförallt om man bor på låglandet med närhet till vatten. Även i stadsmiljöer kommer vi framöver få se mer översvämningar i samband med kraftig nederbörd och översvämmande avloppssystem samtidigt som vattennivån stiger.

Även om man ofta har villaförsäkringar som på ett eller annat sätt ersätter skador för översvämningar så är det ändå villaägaren själv som ytterst är ansvarig för att skydda sitt hus och sin egendom mot att drabbas av skador eller minimera de skador som uppstår i samband med översvämningar.

Att skydda sitt hus mot översvämningar kräver både att man planerar och kalkylerar risker men även förebygger och är förberedd om en översvämning inträffar så man kan minimera skadorna.

Att göra en översikt över ens hus och ens tomt samtidigt som man granskar omgivningar och dess risker så får manen ganska bra uppfattning om var någonstans man eventuellt är sårbar. Genom att kontrollera med personer som har bott länge på platsen eller med kommunhuset om det förekommit översvämningar i området tidigare kan ge viktigt information om vilka konsekvenser en översvämning kan få.

Att ha hus i riskområden
Vissa områden ligger helt utanför farozonen för att översvämmas men om man har hus i ett område där det skett översvämningar förut eller där riskerna för att översvämningar kan uppstå är stora behöver man upprätta en beredskapsplan. Tänk på att även små översvämningar och även lokala små översvämningar, som exempelvis i en källartrappa kan vara upphov till skador och besvär.

Att aktivt kontrollera vattennivån i närliggande vattendrag samtidigt som man är uppmärksam på väderprognoserna är att ligga steget före och ger en lite tid att förebygga skador i samband med en eventuellt kommande översvämning.

Att gräva diken där risken för vatten kan samlas är ett sätt att förhindra att vattnet kommer nära ens hus men det är ingen garanti för att de stoppar en översvämning då diket inte egentligen ger något skydd mot vattnet och lätt svämmar över. Det är bättre att bygga tillfälliga barriärer med sandsäckar eller sand som man täcker in plast som får vattnet att gå förbi huset. Sandsäckar kan även fungera runt huset så att vattnet rinner runt detta och förbi istället för in i huset. För att tömma översvämmade källare på vatten kan man använda sig av en länspump.

Att införskaffa innan översvämningen
Översvämningar kan ställa till med mycket skada, inte bara på hus och egendom utan även på vägar, elnätet och dricksvatten. Detta leder till att man inte kan ta sig någonstans och att man inte har tillgång till rent dricksvatten. Därför är det bra att man förbereder sig på att man kan bli utsatt så man klarar av en översvämning.

  • Konserver och mat som klarar sig bra utan kyla
  • Rent dricksvatten i dunkar
  • Ficklampor och extra batterier
  • Radio så man kan lyssna på meddelanden och nyheter
  • Stearinljus, fotogenlyktor, spritkök och tändstickor
  • Gummistövlar och vattentäta kläder
  • Första hjälpen låda, eventuellt viktiga läkemedel och filtar