Så kan du göra för att få en billigare bilförsäkring

En bilförsäkring kan många gånger kosta en hel del, framförallt om man är yngre eller bor i ett område som försäkringsbolaget bedömer är mer riskfyllt. Det finns dock en del saker som man kan göra för att få en billigare bilförsäkring.

  • Årlig körsträcka

En av de saker som påverkar bilförsäkringen är hur lång körsträcka man har varje år. Normalt brukar man räkna med att man har en genomsnittlig körsträcka på 1500 mil per år, men om man kör mindre än genomsnittet kan det vara bra att kontrollera hur många mil man egentligen kör och på så sätt få en billigare bilförsäkring genom att sänka sin årliga körsträcka. Tänk dock på att inte uppge för liten körsträcka mot vad som är korrekt. Om det sker en olycka kan en felaktig uppgift som skiljer sig markant från det man har uppgivit påverka ersättningen som betalas ut.

  • Billarm och stöldskydd

Om man monterar in ett godkänt billarm i sin bil kan man få sänkt premie för sin bilförsäkring. Om man även kompletterar med ett stöldskydd och även GPS sändare kan premien minska betydligt för en dyrare bilmodell.

  • Tryggare parkering

Om man har möjlighet att parkera sin bil i ett låst garage kan detta påverka den premie man betalar. De flesta bilstölder sker på tider då folk normalt sover och att ha bilen inlåst minskar risken för att få inbrott eller sin bil stulen rejält.

  • Skala bort onödiga försäkringsdelar

I de flesta försäkringar ingår tilläggsförsäkring för olika händelser, exempelvis hyrbilsförsäkring eller andra försäkringar. Om man anser att man inte har behov av dessa tilläggsförsäkringar kan man få ned premien en del.

  • Jämför bilförsäkringar

En bilförsäkring löper vanligtvis på ett år. Innan man förnyar sin bilförsäkring kan man se om det finns andra försäkringsbolag som erbjuder lägre premier. Priserna brukar förändras under ett år och ibland kan man spara tusenlappar på att byta försäkringsbolag.

  • Samla alla försäkringar hos ett försäkringsbolag

Om man samlar alla sina försäkringar i ett och samma försäkringsbolag kan man få stora rabatter på sin bilförsäkring. Dock är det viktigt att inte någon merkostnad för någon annan försäkring äter upp den rabatt man får för bilförsäkringen.

  • Framför bilen utan olyckor

Ett annat sätt att minska premier är att visa att man har flera skadefria år. Skadefria år innebär att man inte har varit med i någon olycka där man har begärt upp ersättning på försäkringen.