Jämför och Hitta Bäst Olycksfallsförsäkring för dig

En olycksfallsförsäkring fungerar som ett komplement till andra försäkringar, och till samhällets skydd. När du skadar dig har du ofta rätt till sådant som sjukskrivning, men en olycksfallsförsäkring kan ge dig ett ännu bättre ekonomiskt skydd – och även större ersättningar för till exempel invaliditet och liknande.

I dag är de flesta redan försäkrade på olika sätt, genom till exempel arbete och hemförsäkring. Men trots detta ger ingen samma skydd, och ett lika brett skydd, som en olycksfallsförsäkring. Jobbets försäkring gäller till exempel endast när du är på din arbetsplats, på väg till arbetsplatsen eller på väg därifrån.

En hemförsäkring täcker främst ditt hem, men kan även ge viss ersättning för vissa saker. Men den gäller inte överallt, och inte för allt. En olycksfallsförsäkring, däremot, gäller dygnet runt och oavsett vart du befinner dig – och den täcker dessutom väldigt mycket.

Men med det sagt så finns det mycket man behöver tänka på när man ska teckna en olycksfallsförsäkring, och att hitta rätt är inte alltid det lättaste. Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring, vad ingår i den och behöver man verkligen en sådan? Det, och mycket annat, kommer du att få veta här.

Jämför Olycksfallsförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad ingår i olycksfallsförsäkring?

Vad som ingår i försäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag. Sådant som ofta är ingår är dock medicinsk invaliditet, kroppsskada, ärrersättning, akutersättning, sjukhusvistelse, tandskador, övriga kostnader, livförsäkring, begravningshjälp vid dödsfall, resekostnader, ersättning vid sjukskrivning, krisbehandling och rehabilitering.

Ibland ingår bara en del av detta, och ibland ingår ännu mer. Det som oftast ingår – och är viktigast – är: ersättning för medicinsk invaliditet, ersättning för ekonomisk invaliditet, engångsbelopp för vissa skador, vård- och tandskadekostnader, sjukhusvistelse, ärr och dödsfall.

Tilläggsförsäkringar

Det kan ibland även finnas tilläggsförsäkringar till olycksfallsföräskringen, vilka de är och om det ens finns några beror på vad som ingår i själva olycksfallsförsäkringen. Ekonomiskt invaliditet och diagnosförsäkring är sådant som du ibland kan lägga till, men ekonomisk invaliditet kan även ingå i en del olycksfallsförsäkringar.

Ersättning hos olika försäkringsbolag

Hur mycket du kan få i ersättning beror dels på vilket försäkringsbelopp du väljer, men det varierar även mellan olika försäkringsbolag. Här kan det faktiskt variera väldigt mycket, så det kan vara en bra idé att jämföra olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig.

Engångsbelopp för vissa skador: Här varierar ersättningen väldigt mycket. Hos AIG kan du få 400 – 20 000 kronor, men hos Gjensidige och Moderna försäkringar är beloppet 50 000 kronor. Hos andra försäkringsbolag är maxbeloppet 10 000, 20 000 eller 25 000 kronor – och en del försäkringsbolag ger ingen ersättning för detta.

Här är det förstås även viktigt att ta hänsyn till villkoren. De försäkringsbolag som ger lägre ersättningar kan ibland även ersätta mindre allvarliga skador. Generellt ges dock bara ersättning vid större skador – som amputationer, allvarliga brännskador och om du blir blind.

Ersättning vid sjukhusvistelse: De flesta försäkringsbolag ger ersättning vid sjukhusvistelse, men det finns några undantag. Ersättningen kan vara 100, 150 eller 200 kronor per dygn – upp till ett visst antal dygn. Här kan det alltså även vara viktigt att ta hänsyn till hur länge du kan få ersättning för sjukhusvistelse.

Utöver beloppet per dygn så ingår en fast summa. Den kan variera mellan 500 kronor och 3000 kronor. En del försäkringsbolag ger dock endast ersättning per dygn, och ingen fast summa. Här är det AIG som ger den högsta ersättningen, med 3000 kronor plus 200 kronor per dygn.

Ersättning vid dödsfall: Här varierar beloppen också väldigt mycket, från 23 650 kronor till 150 000 kronor. AIG ger den högsta ersättningen, och Handelsbanken Liv och Movestic ger den lägsta.

Ärrersättning: Ersättningen för ärr varierar väldigt mycket beroende på storleken på ärret och vart det sitter. De allra flesta försäkringsbolag ger ersättning för detta, dock finns det några som inte gör det – till exempel AIG och Handelsbanken Liv.

Som ni förstår är det väldigt viktigt att jämföra olika försäkringsbolag, och även fundera över vilka delar av försäkringen som du tycker är viktigast. AIG ger till exempel den överlägset bästa ersättningen vid sjukhusvistelse och dödsfall, men istället ger de ingen ersättning alls vid ärr, vård- och tandskadekostnader samt ekonomisk invaliditet.

Det kan alltså vara en bra idé att bestämma sig för om man vill ha en bred försäkring som täcker många olika saker men har lite lägre belopp för vissa saker, eller en försäkring som ger höga ersättningar för vissa saker – men ingen ersättning alls för andra. Om du väljer det sista bör du även fundera på vad du vill ska ingå i försäkringen.

Olika försäkringsbelopp ger olika ersättning

Vilken ersättning du får beror inte enbart på vilket försäkringsbolag du väljer, utan det handlar även om vilket försäkringsbelopp du väljer. Hos en del försäkringsbolag finns det bara ett försäkringsbelopp, hos andra kan du välja mellan två, tre eller fyra.

Försäkringsbeloppen kan vara till exempel 500 000 kronor, 750 000 kronor och 1 000 000 kronor. Ibland kan försäkringsbeloppen även vara högre än så – till exempel 1 500 000 eller 2 000 000 kronor.

Försäkringsbeloppet talar om vilket maxbelopp du kan få ut av försäkringen, men även beloppen för mindre skador kan öka om du väljer ett högt försäkringsbelopp.

Ett högre försäkringsbelopp gör förstås premien, det vill säga priset på försäkringen, högre – och ett lägre försäkringsbelopp gör den istället lägre. Du får vad du betalar för, helt enkelt.

Olycksfallsförsäkring efter en viss ålder

Något som är viktigt att tänka på när du tecknar en olycksfallsförsäkring är att villkoren och ersättningsbeloppen förändras efter en viss ålder, vanligtvis efter att du fyllt 65 år. Då kan vissa delar av försäkringen försvinna, och andra belopp minskar.

Ibland kan det även bli svårare att teckna en försäkring efter denna ålder, en del försäkringsbolag låter dig inte teckna försäkring alls medan andra kräver en hälsodeklaration och kan neka dig att teckna försäkringen beroende på hur den ser ut.

Exakt vad som gäller här kan variera ganska stort. Ibland är det istället 70 år som gäller, ibland erbjuder försäkringsbolagen en specifik olycksfallsförsäkring för äldre och ibland börjar ersättningarna minska redan vid 45-års ålder och minskar sedan lite för varje år.

Fritid eller heltid

Något annat som är viktigt att tänka på är att en del olycksfallsförsäkringar endast gäller på fritiden, medan andra gäller hela tiden. Det är dock vanligt att försäkringen inte gäller under arbetstid, eftersom du då är försäkrad genom ditt jobb. Om du däremot är sjukskriven eller föräldraledig så brukar olycksfallsförsäkringen att gälla.

Det kan alltså vara en bra idé att kolla upp vad som gäller hos olika försäkringsbolag innan du tecknar försäkringen, speciellt om du tycker att det är viktigt att försäkringen gäller hela tiden. Oavsett vilket så brukar det finnas undantag – till exempel för vissa sporter.

Ibland krävs hälsodeklaration – men oftast inte

En del försäkringsbolag kräver hälsodeklaration för att du ska kunna teckna en försäkring, men det är faktiskt inte så många som har detta krav. Ett fåtal försäkringsbolag kräver dock att du genomgår en hälsodeklaration.

Samlingsrabatt

Många försäkringsbolag erbjuder samlingsrabatter om du har flera försäkringar hos dem. Ibland gäller det vid till exempel minst tre försäkringar, eller endast om du har specifika försäkringar hos dem.

En samlingsrabatt kan vara allt från en mindre summa till en ganska hög procent. Omrking 15 procent är dock vanligt.

Vad räknas som olycksfall?

Exakt vad som gäller kan variera mellan olika försäkringsbolag, så för att vara på den säkra sidan bör man alltid kolla detta med sitt försäkringsbolag. Generellt brukar dock detta gälla:

  • Yttre våld mot kroppen
  • Oförutsedd eller plötslig händelse som gör att du ofrivilligt drabbas av en kroppsskada
  • Skadan är så allvarlig att du behöver behandlas av läkare

Ibland kan även andra saker gälla, till exempel att hälseneruptur (oavsett orsak) eller knäskador som orsakas av vridning. Även kroppsskador från sådant som förfrysning, värmeslag, solsting, TBE från fästingbett samt borreliainfektion kan räknas.

För att förtydliga det hela lite så räknas det som olycksfall om du faller illa och skadar dig, men inte om du får samma eller liknande skada på grund av överansträngning eller liknande.

Vad täcker försäkringen inte?

Utöver sådant som inte räknas som olycksfall så finns det ett flertal andra saker som försäkringen inte täcker. Även här kan det variera mellan olika försäkringsbolag, men generellt gäller följande:

  • Olycksfall som inträffar innan försäkringen har börjat gälla
  • Skador till följd av abort, graviditet eller förlossning
  • Skador som uppstår på grund av tuggning eller bitning
  • Skador som uppstår till följd av smittor eller förgiftning på grund av mat och dryck
  • Skador som uppstår i samband med utövande av idrott på proffsnivå
  • Skador som uppstår efter frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar

Som sagt kan villkoren variera mellan olika försäkringsbolag, så det kan vara bra att kolla upp vad som gäller hos ditt försäkringsbolag eller det försäkringsbolag du funderar på att teckna olycksfallsförsäkring hos.

Är olycksfallsförsäkring onödigt?

Det är omöjligt att säga om en olycksfallsförsäkring är onödig för dig eller inte. Det beror till stor del på vilka övriga försäkringar du har, eller omfattas av. Generellt kan man dock säga att en olycksfallsförsäkring är relativt omfattande, och passar alla – oavsett kön, arbete, ålder och så vidare.

Med det sagt så kan en del ändå känna att det är onödigt med en olycksfallsförsäkring. För andra är det lika självklart att försäkra sig själv som att försäkra sin bil och sitt hem.

Dock är det viktigt att komma ihåg att en olycksfallsförsäkring endast gäller vid just olyckor, och inte vid sjukdomar. Om man vill ha ett ännu bredare skydd bör man alltså välja en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vad är skillnaden mellan olycksfallsförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Skillnaden mellan en olycksfallsförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring är helt enkelt att även sjukdomar ingår i den sistnämnda, medan en olycksfallsförsäkring enbart täcker skador som uppstår på grund av olycksfall. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan liknas med en barnförsäkring, som också ger ett brett skydd. 

Vilken är bästa olycksfallsförsäkringen?

Det är svårt att säga vilken olycksfallsförsäkring som är den bästa, eftersom det beror på vad du tycker är viktigt. En del olycksfallsförsäkringar har höga ersättningar för till exempel sjukhusvistelse, medan andra har höga ersättningar vid invaliditet – och en del har lägre ersättningar men täcker istället väldigt många olika saker.

Här beror det alltså på vad du letar efter. Om du tycker att ersättning för sjukhusvistelse eller dödsfall är viktigast så kan AIG vara ett bra val, eftersom de har väldigt höga ersättningar för sådana saker.

Vill du istället ha en försäkring som täcker så många olika saker som möjligt så kanske Folksam, Gjensidige, If eller Tre Kronor (Swedbank/Sparbankerna) är bättre.

De försäkringsbolag som är populärast när det gäller just olycksfallsförsäkringar är: ICA försäkringar, AIG, Moderna försäkringar och Folksam – följt av If, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar. Överlägset populärast är ICA försäkringars olycksfallsförsäkring.

Kan man ha två olika olycksfallsförsäkringar?

Ja, egentligen kan man ha hur många olycksfallsförsäkringar man vill. Om en olycka inträffar kan du få ersättning från samtliga.

I vissa fall kan man dock bara få från en, eftersom alla försäkringar inte täcker samma saker – så en gång kanske du får för sjukhusvistelse från den ena försäkringen, och en annan gång får du annan ersättning från båda.

Det här är egentligen inte konstigare än att du har flera olika försäkringar – såsom hemförsäkring, bilförsäkring och olycksfallsförsäkring – och sedan får ersättning från alla efter en bilolycka, till exempel. Om något händer kan det alltså vara en bra idé att kolla upp samtliga försäkring du har för att se vilka du kan få ersättning från.

Tänk dock på att det ofta kan vara en bättre idé att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring, istället för två olycksfallsförsäkringar.

Om du ändå vill ha ett ännu bättre skydd för olycksfall så kan du komplettera med en olycksfallsförsäkring – eller helt enkelt välja den sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger det bästa skyddet.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Det här varierar en hel del och beror på vilket försäkringsbolag du väljer, men också vilket försäkringsbelopp du väljer. Det kan också variera beroende på ålder, eftersom försäkringen förändras en del efter 65- eller 70-års ålder. Priset kan också bli lägre om du tecknar försäkringen för flera i familjen.

Vanligtvis kostar en olycksfallsförsäkring mellan 50 och 200 kronor i månaden. Omkring en hundralapp per månad är vanligt, men väljer du ett lägre försäkringsbelopp kan försäkringen bli ännu billigare – och väljer du ett högre så kan den även bli dyrare.

För en del yrkeskategorier finns möjlighet att teckna en specifik olycksfallsförsäkring. Dessa gäller då vanligtvis endast på fritiden, och du behöver vara med i ett fackförbund. Då kan försäkringen kosta så lite som hälften, eller ännu mindre.

När kan man teckna olycksfallsförsäkring?

Hur tidigt du kan teckna försäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis från att du är 16 eller 18 år.

En del olycksfallsförsäkringar kan inte tecknas för barn, eftersom de omfattas av barnförsäkringen, medan andra olycksfallsförsäkringar fungerar för hela familjen – och då kan man dessutom få ett betydligt lägre pris.

Hur länge försäkringen gäller varierar också en del. En del olycksfallsförsäkringar gäller livet ut, medan andra gäller upp till 65 eller 70 år.

Om försäkringen endast gäller till en specifik ålder så brukar det finnas möjlighet att teckna en annan olycksfallsförsäkring för äldre efter det, och ibland övergår försäkringen automatiskt till en sådan.

Om försäkringen gäller livet ut så är det vanligt att villkoren förändras när man fyllt 65 eller 70 istället. Det kan till exempel handla om att vissa delar av försäkringen inte gäller längre, och att ersättningarna blir lägre – oftast halveras de.

Här kan det alltså vara en bra idé att hålla koll på vad som gäller för din olycksfallsförsäkring, om du själv måste göra något eller om försäkringen fortsätter gälla eller automatiskt övergår till en likvärdig försäkring. Det kan också vara bra att veta vad som gäller efter en viss ålder, vad försäkringen täcker helt enkelt.

Ibland kan ersättningarna minska mycket tidigare, redan vid 45-års ålder ibland. I så fall minskar ersättningen oftast stegvis med en viss summa för varje år.

Sammanfattning:

När du ska teckna en olycksfallsförsäkring så är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag, eftersom innehållet och ersättningarna kan variera en hel del.

En del försäkringsbolag erbjuder en bred olycksfallsförsäkring som ger ersättning för många olika saker, men ofta lite lägre ersättningar. Andra ger istället högre ersättningar, men täcker inte lika mycket.

Här kan det alltså vara en bra idé att börja med att fundera över vad man vill ha ut av sin försäkring. Vill man ha ett så brett skydd som möjligt, eller så höga ersättningar som möjligt? Och vilka delar av försäkringen är viktigast för dig – är det sjukhusvistelse, invaliditet, ersättningen vid dödsfall eller någonting annat?

Därefter är det en bra idé att jämföra olika försäkringsbolag, för att hitta det bästa alternativet för dig. Tänk också på att kolla upp hur länge försäkringen gäller, och om den slutar gälla vid en viss ålder så kan det vara bra att ha koll på om det erbjuds någon annan försäkring då.

Tänk också på att försäkringen inte täcker sådant som inträffat innan den börjar gälla, och att en olycksfallsförsäkring endast täcker just olycksfall. Det innebär att du inte får ersättning för till exempel överansträngning eller sjukdom.

Vill du ha ett bredare skydd, som även gäller vid sjukdom, så kanske en sjuk- och olycksfallsförsäkring är ett bättre alternativ.