Jämför Mopedförsäkring och hitta rätt försäkring för din moped

När du skaffar ett fordon så är det viktigt att även skaffa en försäkring. Detta gäller även när du köper moped eller mopedbil, och det gäller oavsett om du köper en vanlig moped (klass I) eller en EU-moped (klass II).

En trafikförsäkring är alltså ett måste, men det kan vara svårt att veta vilken försäkring man ska välja – vilken nivå, och vilket försäkringsbolag.

Här har vi samlat all information du kan behöva om försäkringar för mopeder och mopedbilar. Du kommer att få veta vad skillnaden är mellan olika försäkringar, vad de täcker och vad de kostar. Du kommer även att få veta vad som gäller för en trimmad moped, och vad som gäller om föraren är under 18 år.

Jämför Mopedförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad täcker mopedförsäkringen?

Mopedförsäkringen är i stort sett som en bilförsäkring om man ser till nivåer och innehåll. Här finns det alltså tre alternativ: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Generellt kan man säga att trafikförsäkringen täcker sak- och personskador som du orsakar med mopeden, medan halvförsäkring täcker betydligt mer än så – bland annat brand och stöld.

Skillnaden mellan halv- och helförsäkring är att helförsäkringen även täcker vagnskada. Det innebär att du kan få ersättning för yttre skador på mopeden, till exempel vid trafikolyckor och skadegörelse eller om du kör in i en lyktstolpe. 

Olika typer av mopedförsäkring

Trafikförsäkring: Det här är den billigaste försäkringen, men istället täcker den inte alls lika mycket som halv- och helförsäkringen.

Trafikförsäkringen täcker personskador, samt skador på andras ägodelar, som orsakas av din moped. Dock täcker inte trafikförsäkringen din egen moped, då måste du lägga till en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring: Exakt vad en halvförsäkring täcker kan variera mellan olika försäkringsbolag. Generellt täcker den dock stöld, brand, skadegörelse och skador vid olyckor.

Även bärgning, krishjälp och rättsskydd ingår ofta i halvförsäkringen. Vanligtvis ingår vissa delar, till exempel räddning, enbart för klass II.

Det här kan som sagt variera, så det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag för att veta exakt vad som ingår. Utöver det ingår även trafikförsäkring.

Helförsäkring: I helförsäkringen ingår allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen, samt vagnskada. Det innebär att du kan få ersättning för yttre skador på din moped. Det kan vara skador vid en trafikolycka, skadegörelse, om du kör in i en stolpe eller om ett träd faller ned över mopeden till exempel.

Vad kostar en mopedförsäkring?

Det varierar väldigt mycket och beror på många olika saker. Priset kan variera mellan olika försäkringsbolag, till exempel. Det beror också på om du väljer en trafikförsäkring, en halvförsäkring eller en helförsäkring. Men även många andra saker påverkar priset: vart du bor någonstans, hur gammal din moped är, mopedens modell och dess värde.

Snittpriset för mopedförsäkringar som tecknades 2019 var 3637 kronor per år. Men som sagt så är det många olika saker som påverkar priset, och försäkringen kan också kosta betydligt mindre eller betydligt mer.

Trimmad moped försäkring

Vad som gäller för en trimmad moped kan variera en hel del mellan olika försäkringsbolag. Oftast kan du enbart teckna en trafikförsäkring för trimmade mopeder, eftersom försäkringen inte gäller skador på en trimmad moped.

Om du ändå tecknar en halv- eller helförsäkring för en trimmad moped så har försäkringsbolaget rätt att neka ersättning om det framkommer att mopeden är trimmad.

Tänk också på att du riskerar böter om du kör med en trimmad moped. För att undvika sådant, samt om du vill kunna teckna en halv- eller helförsäkring, så bör du undvika att köpa och använda en trimmad moped.

Försäkring mopedbil

Även för mopedbilar kan man välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Innehållet i försäkringarna är i stort sett detsamma som i försäkringarna för mopeder, men här täcker försäkringen dessutom glasrutor.

En del försäkringsbolag har samma försäkring för alla typer av mopeder, inklusive mopedbilar. Andra har en specifik mopedbilsförsäkring. Innehållet är som sagt i stort sett detsamma oavsett.

Måste man ha en mopedförsäkring?

Ja, man måste ha en mopedförsäkring, oavsett vilken moped man har. Alla motordrivna fordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Lagen säger alltså inte att du måste ha en halv- eller helförsäkring, utan enbart en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ingår i samtliga försäkringar.

Det finns dock undantag, om fordonet inte ska köras på allmänna vägar. Exakt vad som gäller måste man kolla upp innan, men ska mopeden köras på allmänna vägar så måste man åtminstone ha en trafikförsäkring.

För sin egen skull kan det dock vara en bra idé att ha en halv- eller helförsäkring som täcker betydligt mer än en trafikförsäkring, till exempel skador på mopeden och dig själv.

Vilken mopedförsäkring ska man välja?

Att välja mopedförsäkring kan vara riktigt klurigt, faktiskt ännu svårare än att avgöra vilken bilförsäkring man ska välja. Generellt brukar det alltid vara en bra idé att välja minst halvförsäkring, eftersom den täcker betydligt mer än en trafikförsäkring.

Med mopeder är det dock inte alltid värt att välja en halvförsäkring, och man bör vara extra noggrann när man jämför försäkringar.

Här kan det nämligen bli ovärt med en halvförsäkring om mopeden inte är värd särskilt mycket, och självrisken dessutom är hög.

Om din moped till exempel kostade 4000 kronor, och du väljer en halvförsäkring så kan du få ut pengar om mopeden blir stulen till exempel.

Men självrisken är oftast 3000 kronor, vilket innebär att du bara får som mest 1000 kronor. Har du dessutom haft mopeden ett tag så görs även åldersavdrag, vilket innebär att du får ännu mindre.

Det är alltså inte alltid värt att betala för en dyrare försäkring, åtminstone inte om din moped är äldre eller inte kostade så mycket att köpa.

Då är en trafikförsäkring ett bättre alternativ. En trafikförsäkring täcker alla sak- och personskador som du orsakar med din moped.

För en nyare eller dyrare moped kan det dock vara bra att välja en halv- eller helförsäkring, eftersom du då kan få ut betydligt högre belopp om någonting händer med din moped.

Men det kan ändå vara en bra idé att jämföra olika försäkringsbolag, för att se vilken som har bäst skydd för just dig och din moped.

Om du har en äldre eller billigare moped blir det dock nästan ännu viktigare att jämföra, inte minst om du vill ha en halv- eller helförsäkring. Då kan det vara en bra idé att välja en försäkring med lägre självrisk.

Om du istället väljer en trafikförsäkring så kan du utgå från det bästa priset, bäst innehåll eller högst ersättning. Även om det sällan skiljer särskilt mycket mellan olika försäkringsbolag så kan sådana saker ändå variera ibland.

Försäkring för oregistrerad moped (klass II)

En moped klass II är inte registreringspliktig, men du måste ändå ha en försäkring för mopeden – som minst trafikförsäkring. Lagen om trafikförsäkring gäller alla motordrivna fordon som används i trafik.

Hur funkar det för förare under 18?

Det är den som står som ägare till mopeden som ska stå på försäkringen. Om du är under 18 år och inte har något förarbevis måste en vårdnadshavare stå som ägare, och då är det även vårdnadshavaren som ansvarar för att mopeden är försäkrad.

När du har fyllt 18 år, eller har skaffat förarbevis, så ska du själv stå som ägare till mopeden och därmed också teckna en försäkring för den. 

Sammanfattning:

Att välja försäkring kan kännas krångligt, oavsett vad eller vem du ska försäkra. Försäkring för mopeder är, om möjligt, ännu krångligare. Här är det nämligen extra viktigt att ta hänsyn till mopedens ålder och värde, och självrisken.

För en äldre moped kan det bästa alternativet vara en trafikförsäkring, eftersom ersättningen inte blir så hög vid till exempel stöld.

Detta främst på grund av självrisken men även på grund av värdeminskning. Det blir helt enkelt inte alltid värt att betala för en dyrare försäkring varje månad, eftersom ersättningen kanske bara blir några hundra.

Med det sagt så kan självrisken variera, och likaså priset på halv- och helförsäkringar. Det gäller alltså att jämföra, för att se vilket som är det bästa alternativet.

Att jämföra är förstås viktigt oavsett om du har en nyare eller äldre moped, och oavsett om du vill ha en trafikförsäkring eller en halv- eller helförsäkring.

Eftersom det är lag på att alla motorfordon som är i trafik ska ha en trafikförsäkring så är det alltid viktigt att åtminstone teckna en sådan – oavsett om du har en moped klass I, klass II eller en mopedbil.

Om mopeden är avställd, till exempel över vintern, så behövs dock ingen försäkring. Det är dock viktigt att komma ihåg att teckna försäkring ingen när den ställs på.

Så när man ska teckna en mopedförsäkring, eller vilken försäkring som helst egentligen, så är det två saker som är viktigt att tänka på: Först och främst bör man fundera över vilket behov man har, om det känns värt med en halv- eller helförsäkring till exempel.

Och därefter gäller det att jämföra olika försäkringar för att hitta rätt – oavsett om man vill ha en så billig försäkring som möjligt, eller den bästa försäkring som går att hitta.