Livförsäkring – Jämför och hitta bästa livförsäkringen

En livförsäkring gör knappast sorgen mindre när man förlorar någon. Men däremot kan det göra så att dina närmaste slipper oroa sig för ekonomin, kan bo kvar i bostaden och så vidare. Det är helt enkelt en försäkring som skapar trygghet för dina efterlevande.

Även om det framför allt är en älskad man, fru, sambo, pappa eller mamma som går bort så är det också en inkomsttagare som bidragit till familjens ekonomi.

När någon avlider innebär det inte bara en stor sorg, utan många gånger innebär det även svårigheter att klara sig ekonomiskt, och det är inte helt ovanligt att man tvingas sälja sitt hem för att klara sig.

Med en livförsäkring kan man alltså undvika detta. Man ger efterlevande möjlighet att lösa eventuella bolån, eller få ett välbehövligt tillskott till ekonomin – istället för ett bortfall som annars hade inneburit stora ekonomiska svårigheter för familjer.

Ekonomiska svårigheter man aldrig vill behöva gå igenom, men speciellt inte när man samtidigt hanterar en förlust.

De flesta vet dock inte så mycket om livförsäkringar och hur de fungerar, vilket är förståligt. Det är inte det roligaste ämnet att prata om, och inte det roligaste att läsa om.

Men om man vill teckna en livförsäkring så kan det trots allt vara bra att känna till hur det fungerar, vad som gäller och vad det finns för skillnader mellan olika livförsäkringar.

Och det är just sådana saker vi går igenom här. Allt från vad livförsäkringen täcker och om det finns möjlighet att teckna en utan en hälsodeklaration, till vad som gäller vid självmord och vem som är förmånstagare.

Här får du helt enkelt veta allt du behöver veta om livförsäkringar, och förhoppningsvis kan detta göra det lite lättare att hitta rätt.

Jämför Livförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad livförsäkringen täcker

En livförsäkring är inte särskilt avancerad egentligen. De flesta livförsäkringar täcker en enda sak – och det är dödsfall, helt enkelt.

Livförsäkringen gäller för dig, men det är någon i din närhet som är förmånstagare. Vanligtvis är det i första hand en man, fru eller sambo som är förmånstagare och i andra hand eventuella barn.

Hur hög ersättningen är beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. De flesta försäkringsbolag har flera olika alternativ här.

Ofta kan du välja mellan 500 000 kronor, 1 500 000 kronor eller 3 000 000 kronor. Ibland kan alternativen även vara en, två eller tre miljoner.

Försäkringsbeloppet kan också vara betydligt lägre, till exempel 200 000 kronor, eller betydligt högre, till exempel 6 000 000 kronor. Det finns försäkringsbolag som erbjuder båda dessa belopp och flera belopp däremellan.

Och du vill ha ett lite lägre belopp, eller ett väldigt högt, kan det alltså vara en bra idé att kolla efter försäkringar som erbjuder sådana belopp.

Det finns även ännu högre belopp, upp till 20 miljoner kronor. Det kan även finnas försäkringsbolag som erbjuder högre belopp än så. Tänk också på att du kan kombinera flera olika livförsäkringar om du vill det, dina efterlevande har då rätt till ersättning från alla.

I de flesta livförsäkringar ingår endast detta. Ibland kan försäkringen dock innehålla något ytterligare – till exempel samtalsstöd via telefon eller barnlivförsäkring.

Generellt kan man dock säga att livförsäkringen innehåller endast en enda sak, och det är just ersättning till en förmånstagare om du avlider.

En livförsäkring ska inte blandas ihop med sjuk- och olycksfallsförsäkringar och liknande, som ofta även innehåller en lägre ersättning vid dödsfall.

Det kan dock vara bra att känna till att sådana försäkringar ofta erbjuder möjligheten att höja ersättningen vid dödsfall, så att den blir likvärdig en vanlig livförsäkring.

Livförsäkring utan hälsodeklaration

Många försäkringsbolag vill att du fyller i en hälsodeklaration när du tecknar deras livförsäkring, men det är inte alla som kräver detta.

Det går alltså även att teckna livförsäkringar utan att fylla i en hälsodeklaration, dock kan du då inte välja vilken försäkring som helst eftersom en del kräver att du fyller i en sådan.

Här beror det även på vilket försäkringsbelopp du väljer. Det finns försäkringsbolag som inte kräver någon hälsodeklaration vid lägre försäkringsbelopp, men som kräver en hälsodeklaration för att du ska få teckna en försäkring med högre försäkringsbelopp. Sedan finns det som sagt försäkringsbolag som alltid vill ha en hälsodeklaration.

Tänk på att om du behöver fylla i en hälsodeklaration så är det viktigt att du svarar ärligt på frågorna om din hälsa. Gör du inte det så finns risken att försäkringen inte gäller när det sedan blir dags för förmånstagaren att få ut sin ersättning, och då får han eller hon kanske ingenting på grund av det. Det är alltså viktigt att svara ärligt på frågorna i hälsodeklarationen.

Livförsäkring självmord

Vad som gäller vid självmord varierar mellan olika försäkringsbolag. Många försäkringsbolag betalar inte ut någon ersättning vid självmord, eftersom man menar på att man då kan teckna en försäkring för att sedan begå självmord och närstående då kan få ersättning.

Hos andra försäkringsbolag gäller försäkringen även vid självmord, förutsatt att det har gått minst ett år sedan man tecknade försäkringen eller sedan man höjde försäkringsbeloppet.

Det här varierar alltså en del mellan olika försäkringsbolag, så om man vill veta vad som gäller bör man kontakta sitt försäkringsbolag – eller det försäkringsbolag man tänkt välja.

Livförsäkringens förmånstagare är dödsboet

Som vi nämnde tidigare är det, av förklarliga skäl, inte den försäkrade som själv är förmånstagare för livförsäkringen. Du tecknar din livförsäkring själv och den lämnar ut ersättning om du avlider, men förmånstagaren är någon närstående.

Här finns det två olika alternativ – antingen är det automatiskt din man, fru eller sambo som är förmånstagare. I andra hand, om det inte finns någon sådan eller om han eller hon avlider för dig, så är det istället eventuella barn som är förmånstagare. Om du inte heller har några barn så blir någon annan nära anhörig, som föräldrar och syskon, förmånstagare.

Många försäkringsbolag låter dig själv välja förmånstagare, och du kan då välja fritt vem du vill ska få ersättningen om du avlider.

Här är det viktigt att komma ihåg att det är detta som gäller, och du kan alltså inte skriva något annat i ett testamente till exempel. Vill du ändra förmånstagare så måste du alltså kontakta försäkringsbolaget.

Även om försäkringsbolaget automatiskt väljer din närmsta anhöriga som förmånstagare, det vill säga i första hand man/fru/sambo och i andra hand eventuella barn, så kan du ofta ändra detta om du vill. Om du till exempel har en sambo men vill att ditt barn ska vara förmånstagare istället, så kan du ändra detta.

Att tänka på när du tecknar livförsäkring

Om försäkringsbolaget kräver hälsodeklaration när du ska teckna din livförsäkring så kan de ibland neka dig att teckna försäkringen. Detta beror då ofta på att du har någon sjukdom som ökar risken för dödsfall.

Då kan det vara en bra idé att testa med ett annat försäkringsbolag, för även om ett försäkringsbolag nekar dig så kan du med stor sannolikhet få teckna en försäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Något annat som är viktigt att tänka på när man ska teckna en livförsäkring är, förstås, försäkringsbeloppet. Det här är alltså den summa din förmånstagare kommer att få om du avlider.

Ett högre försäkringsbelopp innebär en dyrare försäkring, medan ett lägre försäkringsbelopp gör försäkringen billigare.

Här kan det alltså vara bra att fundera och räkna på vilket belopp som behövs för att din familj ska kunna bo kvar och klara av räkningar och andra omkostnader.

Om ni inte har några höga utgifter eller bolån att betala så handlar det kanske snarare om att du vill ge familjen tid att ta sig igenom sorgen, och då kanske försäkringsbeloppet istället bör motsvara första årets – eller årens – inkomstbortfall.

Välj alltså försäkringsbelopp utifrån era behov. Om ni till exempel har höga omkostnader och du är den som tjänar mest så kanske ni behöver ett högre försäkringsbelopp, om familjen ska kunna bo kvar och klara alla utgifter.

Om ni däremot inte har så mycket utgifter och din partner kan klara sig själv så kanske det räcker med ett lägre försäkringsbelopp, som ger en ekonomiskt trygghet och låter familjen få sörja utan att behöva oroa sig för pengar.

Alternativ till livförsäkring

Det finns flera alternativ till livförsäkring, som bo kvar-försäkring och bolåneskydd. Ett gemensamt sparkonto kan givetvis också fungera som alternativ till livförsäkring, som den ena partnern kan nyttja om den andra avlider.

Det bästa alternativet till livförsäkring är dock, förmodligen, en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den ersättning för dödsfall som ingår i en sådan försäkring är ofta inte särskilt hög, ibland handlar det bara om 50 000 kronor och beloppet överstiger sällan 125 000 kronor.

Men här finns istället ofta möjligheten att öka detta belopp, ofta upp till tre miljoner kronor. Då kan alltså detta vara ett väldigt bra alternativ till livförsäkring, förutsatt att ni inte behöver ett ännu högre belopp i livförsäkringen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dessutom ett riktigt brett skydd om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Då kan du även få ersättning för sådant som medicinsk invaliditet, sjukhusvistelse, rehabilitering och hjälpmedel, ärr och mycket annat.

Vad kostar livförsäkringen?

En livförsäkring kostar mindre desto yngre du är, men generellt kan man säga att det är en hyfsat billig försäkring. Premien, det vill säga kostnaden för försäkringen, varierar dock väldigt mycket beroende på vilket försäkringsbolag du väljer – och vilket försäkringsbelopp du väljer, såklart.

Om du väljer ett försäkringsbelopp på 500 000 kronor kan försäkringen kosta omkring 20-40 kronor per månad om du är 30 år, omkring 50 kronor om du är 40 år, runt 110-140 kronor om du är 50 år och så vidare.

Väljer du istället 1 500 000 kronor som försäkringsbelopp så kan försäkringen kosta runt 70-80 kronor i månaden om du är 30 år, cirka 150 kronor om du är 40 år och omkring 330-360 kronor per månad om du är 50 år.

Det här är dock bara några exempel och premien kan bli både högre och lägre än såhär. Det finns också många andra försäkringsbelopp att välja mellan – 100 000 kronor, 20 miljoner kronor och allt däremellan.

Vad påverkar livförsäkringens premie?

Det som påverkar priset på premien, det vill säga försäkringens pris, är framför allt din ålder och ditt försäkringsbelopp. Som sagt varierar kostnaden även en del mellan olika försäkringsbolag.

Något annat som ibland kan påverka priset är ditt hälsotillstånd, utifrån hälsodeklarationen som du ibland kan behöva fylla i när du tecknar en livförsäkring.

Hur länge gäller livförsäkringen?

Vanligtvis upphör försäkringen att gälla när den försäkrade fyllt 75 år, men exakt ålder kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Vill man ha en liknande försäkring efter det så kan välja till exempel en begravningsförsäkring eller en kombinerad spar- och livförsäkring. Vilka alternativ som finns varierar mellan olika försäkringsbolag.

När du kan teckna försäkringen kan också variera mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis får du inte vara äldre än 65 år när du tecknar försäkringen.

Vart gäller livförsäkringen?

Det här kan variera mellan olika försäkringsbolag, men oftast gäller försäkringen inom norden samt upp till ett år utanför norden. Det här kan dock, som sagt, variera en del mellan olika försäkringsbolag. Här kan det alltså vara en bra idé att ta reda på vad som gäller innan man ger sig av, för att vara på den säkra sidan.

Sammanfattning:

Att välja försäkringar är alltid lite klurigt, men när det gäller just livförsäkringar kan det vara ännu jobbigare – inte minst för att detta är något man inte gärna pratar om, och ofta inte har någon större koll på.

Det viktigaste är dock att börja med att fundera över vilket skydd man vill ha för sina efterlevande om man skulle avlida, hur högt försäkringsbelopp man behöver helt enkelt.

Därefter är det klokt att jämföra olika försäkringar, för att hitta den som passar bäst utifrån ens behov och kriterier. Tänk på att svara ärligt när du fyller i hälsodeklarationen, och kontakta försäkringsbolaget om du vill ändra din förmånstagare.

I övrigt handlar det främst om att fundera över vilket försäkringsbelopp man önskar, och sedan jämföra försäkringar för att hitta det bästa alternativet