Inkomstförsäkringen försäkrar dig mot förlorad inkomst

En inkomstförsäkring kan ge dig extra trygghet om du skulle bli arbetslös. Den fungerar som ett komplement till A-kassan för den som tjänar mer än vad A-kassan täcker. Om du är medlem i en A-kassa så kan du få ersättning därifrån om du blir arbetslös, men A-kassan har ett tak och därför räcker den inte alltid till för alla.

Då täcker helt enkelt inkomstförsäkringen upp, och ger dig ersättning för den del som överstiger A-kassans tak. Du får fortfarande bara 80 procent av lönen, men då kan du få 80 procent av hela din lön istället. Du måste dock ändå vara medlem i en A-kassa, eftersom inkomstförsäkringen bara täcker den delen som överstiger A-kassans tak.

Men det är inte alltid så enkelt att välja inkomstförsäkring. Det finns nämligen många olika att välja mellan, och här är det förstås viktigt att ha en försäkring med så bra villkor som möjligt. Det kan till exempel handla om hur hög ersättning du kan få, eller under hur lång tid du får ersättning. Det finns även en hel del annat som kan vara bra att ha koll på.

Här har vi samlat allt du behöver ha koll på när du ska teckna en inkomstförsäkring. Vi kommer att gå igenom vad som ingår i inkomstförsäkringen, vad det innebär med en tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen, vem som behöver en inkomstförsäkring och mycket annat.

Här får du helt enkelt veta allt du behöver veta, så att du kan avgöra om du behöver en inkomstförsäkring och sedan hitta rätt försäkring för just dig.

Jämför Inkomstförsäkringen

[wpsm_comparison_table id=”9″ class=””]


Vad ingår i en inkomstförsäkring?

De flesta tror att man alltid får 80 procent av sin lön om man blir arbetslös, förutsatt att man är medlem i en A-kassa. Det stämmer egentligen inte. Först och främst så har A-kassan ett tak, vilket gör att du som har haft högre lön får mindre än 80 procent. Dessutom minskar ersättningen efter en viss tid, oftast efter 100 dagar.

Det här innebär att desto mer du tjänade innan du blev arbetslös, desto mer förlorar du när du måste nyttja A-kassan. Men det är det som inkomstförsäkringen hjälper till med, den gör nämligen så att du får 80 procent av din tidigare lön även om din lön var högre än det som A-kassan täcker.

Villkoren för inkomstförsäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag. Och då är det främst två saker som skiljer sig åt: längden på ersättningsperioden, alltså hur länge du kan få ersättning från försäkringen, samt taket för ersättningen. Även här finns det nämligen ett tak, men det är betydligt högre än hos A-kassan.

Det som ingår i en inkomstförsäkring är helt enkelt ersättning om du blir arbetslös, som motsvarar 80 procent av den del av din lön som överstiger A-kassans tak. Inkomstförsäkringen är alltså ett komplement till A-kassan, och ofta krävs det att du även är medlem i en A-kassa för att få teckna en sådan försäkring.

Tilläggsförsäkringar

Även om inkomstförsäkringen är en väldigt enkel försäkring som bara innehåller en del, så finns det faktiskt tilläggsförsäkringar även här. Det är dock inte alla försäkringsbolag som erbjuder tilläggsförsäkringar, men många gör det.

Tilläggsförsäkringen kan antingen innebära att du får ersättning för en längre tid, eller att du kan få ersättning för hela din lön även om den överstiger inkomstförsäkringens tak – eller också båda delar. 

En del försäkringsbolag väljer istället att erbjuda flera olika nivåer på sin försäkring, och då kan du välja den nivå som passar bäst utifrån din lön och hur länge du vill ha möjlighet att få ersättning från försäkringen om du skulle bli arbetslös.

Att tänka på när du väljer en inkomstförsäkring

Det finns väldigt många saker som är viktiga att tänka på när du ska välja inkomstförsäkring. Först och främst kan det vara bra att känna till att en inkomstförsäkring ibland ingår om du är medlem i ett fackförbund. Det kan alltså vara bra att kolla upp detta om du är medlem i ett sådant, för om inkomstförsäkring ingår där så behövs ingen annan försäkring.

Om det finns ett fackförbund för din yrkeskategori där inkomstförsäkring ingår så kan det även vara en bra idé att överväga att bli medlem där, istället för att teckna en separat inkomstförsäkring. Detta då du kan få ut väldigt mycket av att vara medlem i ett fackförbund.

Två saker som är viktiga att ta hänsyn till när du väljer inkomstförsäkring är hur lång ersättningsperioden är, och hur högt taket är. Dessa saker kan nämligen variera en hel del mellan olika försäkringar.

Om du har väldigt hög lön så är det extra viktigt att ta hänsyn till taket, så att du kan få ersättning för hela din lön. Ibland krävs en tilläggsförsäkring om du har väldigt hög lön. När det gäller hur lång ersättningsperioden är så kan den också variera en del, men du kan även här välja en tilläggsförsäkring om du vill ha en längre ersättningsperiod.

Tänk också på att meddela försäkringsbolaget om din lön förändras, till exempel om du får löneförhöjning. Se också till att du skriver in rätt uppgifter när du tecknar försäkringen, så att du får rätt skydd och slipper att det blir problem senare.

Inkomstförsäkringens pris påverkas av många olika saker

Priset på inkomstförsäkringen kan variera mellan olika försäkringsbolag, och om det finns olika nivåer så varierar priset förstås även beroende på vilken nivå du väljer – eller om du lägger till någon tilläggsförsäkring. Men det finns också många andra saker som påverkar priset på inkomstförsäkringen.

Det som påverkar priset är till exempel vilken anställningsform du har, din månadslön, om du är medlem i en A-kassa, vart du bor, utbildning och så vidare. Vad försäkringsbolaget utgår ifrån kan variera, så detta är bara några exempel på sådant som ibland kan påverka priset.

Även inkomstförsäkringen har ett tak – men ett högre

Precis som A-kassan så har även inkomstförsäkringen ett tak, men här är taket förstås högre. Ofta väldigt mycket högre – det dubbla är vanligt. Inkomstförsäkringens tak ligger ofta på 50 000 eller 60 000 kronor, men det kan vara ännu högre ibland.

Om du tjänar mer än så kan du behöva lägga till en tilläggsförsäkring, som gör att du kan få ersättning för ännu högre belopp. Självklart är detta inget måste, men utan tilläggsförsäkring får du endast ersättning upp till det beloppet som gäller.

Om du hamnar strax över maxbeloppet kanske det inte är nödvändigt med en tilläggsförsäkring, eftersom du då får betala extra för att få ut 80 procent av den lilla del som överstiger maxbeloppet.

Tänk på att även om du har en inkomstförsäkring så får du fortfarande bara ut 80 procent av din lön om du blir arbetslös. Om du har hög lön kan det dock bli väldigt stor skillnad beroende på om du endast är medlem i A-kassa, eller om du även har en inkomstförsäkring.

Vem kan teckna en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är bara ett alternativ för den som har högre lön, det vill säga högre än A-kassans tak. Om du har en låg lön så blir det alltså onödigt med en inkomstförsäkring, eller om du bara tjänar strax över A-kassans tak.

För att kunna teckna en inkomstförsäkring måste du uppfylla en del krav, exakt vilka krav du behöver uppfylla kan variera en del mellan olika försäkringsbolag. Generellt brukar man dock kräva att du arbetar i Sverige, att din lön överstiger ett visst belopp och inte har någon annan inkomstförsäkring – eller vill byta. 

En del försäkringsbolag kan även ha andra krav, till exempel att du är under 60 år (men över 18) eller att du är fullt arbetsför. Inkomstförsäkringen gäller vanligtvis endast för anställda, och inte för egenföretagare. Ibland måste du vara tillsvidareanställd, men en del försäkringsbolag godkänner även andra anställningsformer.

Arbetstiden brukar också ha betydelse, och vanligtvis måste du arbeta minst halvtid eller mer än så. Många försäkringsbolag kräver även att du är inskriven och berättigad till A-kassa, eftersom försäkringen endast ersätter den del som överstiger A-kassans tak.

Måste man vara medlem i ett fackförbund för att teckna inkomstförsäkring?

Nej, du måste inte vara medlem i ett fackförbund för att kunna teckna en inkomstförsäkring. En del inkomstförsäkringar gäller dock endast för medlemmar i specifika fackförbund, men det finns även privata inkomstförsäkringar som inte kräver medlemskap i fackförbund.

Däremot är A-kassan ofta ett krav. Detta då inkomstförsäkringen vanligtvis endast ersätter den del av din lön som överstiger A-kassans tak. En del inkomstförsäkringar kan gå att teckna utan A-kassa, men då får du oftast ändå bara ersättning för en del av din lön.

Tänk dock på att inkomstförsäkring ibland kan ingå om du är medlem i ett fackförbund. Därför kan det vara en bra idé att kolla om du redan har en inkomstförsäkring, om du är medlem i ett fackförbund. Om du inte är medlem i något sådant så kan det istället vara en bra idé att överväga att gå med i ett, förutsatt att det finns något för din yrkeskategori där inkomstförsäkring ingår.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Vad inkomstförsäkringen kostar beror på många olika saker, inte minst om du tecknar en genom ditt fackförbund eller om du inte är medlem i ett fackförbund och istället tecknar en privat. Omkring 50-60 kronor per månad är vanligt, även om en privat ibland kan kosta något mer än så.

Generellt kan man säga att en sådan här försäkring ofta kostar mellan 400 och 2500 kronor per år, det vill säga upp till ungefär 200 kronor per månad – även om de även kan kosta betydligt mindre än så.

Det kan alltså vara en väldigt bra idé att teckna en inkomstförsäkring om du har behov av en sådan, eftersom de inte kostar mycket men ger ett väldigt bra skydd för dig som tjänar mer än det A-kassan ger ersättning för.

Vilken inkomstförsäkring är bäst?

Det går egentligen inte att säga vilken inkomstförsäkring som är den bästa, eftersom det beror på många olika saker – till exempel vad du jobbar med, vad du har för lön och vad som är viktigast för dig.

Om du har väldigt hög lön är det till exempel viktigt att hitta en inkomstförsäkring med högt tak, eller tilläggsförsäkring. I annat fall är det kanske viktigare för dig att försäkringen ger ersättning för så många dagar som möjligt.

Om du letar efter en privat inkomstförsäkring så är Accept populära när det gäller just privata inkomstförsäkringar. Om du är medlem i ett fackförbund kan du använda till exempel Folksam eller Ledarna, detta är då fackliga inkomstförsäkringar men som fungerar för flera olika fackförbund.

Unionens inkomstförsäkring är också väldigt populär, denna inkomstförsäkring ingår dock i medlemskapet i Unionen. Den som jobbar som tjänsteman inom privat sektor kan bli medlem i Unionen, och då ingår alltså inkomstförsäkringen.

Om du inte är medlem i ett fackförbund och inte vill bli det heller så är alltså Accept ett bra alternativ, deras försäkring är dessutom väldigt populär. Men oavsett om du är medlem i ett fackförbund eller vill hitta en privat inkomstförsäkring så finns det flera bra alternativ. Jämför olika inkomstförsäkringar för att hitta det bästa alternativet för dig.

Vad är kvalifikationstid?

Kvalifikationstiden är tiden från att du tecknar din inkomstförsäkring, tills du kan använda den. Det innebär att om du blir av med jobbet strax efter att du har tecknat en inkomstförsäkring så kan du inte få någon ersättning, förutsatt att det finns en kvalifikationstid.

Många inkomstförsäkringar har en kvalifikationstid, och den kan vara upp till tolv månader. Exakt vad som gäller, om det finns någon kvalifikationstid och hur lång den i så fall är varierar mellan olika försäkringsbolag. Det kan dock vara bra att ha koll på detta, så att det inte blir någon tråkig överraskning när du förlorar jobbet och inte har rätt till ersättning.

Sammanfattning:

En inkomstförsäkring kan vara ett väldigt bra alternativ för den som tjänar mer än A-kassans tak, eftersom den gör så att du kan få 80 procent av hela din lön – och inte bara delar av den. A-kassan ger dig nämligen bara 80 procent av en del av din lön om din lön överstiger en viss summa, vilket innebär att du kan förlora väldigt mycket om du tjänar för mycket.

Med en inkomstförsäkring kan du alltså slippa det extra inkomstbortfallet, eftersom inkomstförsäkringen ger dig 80 procent av den del av lönen som överstiger A-kassans tak. Oftast krävs det dock ändå att du även har rätt till A-kassa, eftersom försäkringen endast ersätter den del av din lön som överstiger A-kassans tak.

Inkomstförsäkringen har dock också ett tak, men deras tak är betydligt högre – ofta ligger det omkring 50 000 eller 60 000 kronor. Ibland kan du även lägga till en tilläggsförsäkring om du tjänar mer än så. Det finns även tilläggsförsäkringar som gör att du kan få ersättning för en längre tid.

Exakt vad som gäller varierar dock mellan olika försäkringsbolag. En del erbjuder olika nivåer av försäkringen, andra erbjuder tilläggsförsäkringar och sedan finns det de som bara har ett alternativ. Det kan alltså vara värt att jämföra inkomstförsäkringar innan man bestämmer sig.

Om du är medlem i ett fackförbund så ingår ibland inkomstförsäkring. I annat fall brukar du kunna teckna en inkomstförsäkring genom fackförbundet. Är du inte medlem i ett fackförbund så finns det även privata inkomstförsäkringar.

När du ska teckna en inkomstförsäkring så kan det vara bra att börja med att fundera över vad som är viktigt för dig. Har du väldigt hög lön så kanske du behöver ett försäkringsbolag som erbjuder en tilläggsförsäkring för detta, annars kanske du hellre vill ha en inkomstförsäkring med så lång ersättningsperiod som möjligt. När du vet vad du letar efter så kan du börja jämföra försäkringar, för att hitta den som passar dig bäst.