Hur skyddar man sig mot brand

Alla villaägare eller fritidshusägare kommer någon gång under sin livstid att vara med om en brand i större eller mindre omfattning. Det kan handla om ett blixtnedslag, gnistor från en öppen spis, kastrull som överhettas på spisen eller ett klädesplagg som ramlar ned över en värmekälla.

Oavsett orsak till branden så är det viktigt att man har en försäkring som skyddar en och betalar ut ersättning för de skador en brand har varit upphov till. En villaförsäkring ersätter skador på hus och tomt medan en hemförsäkring ersätter skador som uppstått på lösören inne i huset. Hur försiktig man än är så kan vem som helst råka ut för en brand helt oväntat och därför är det viktigt att man har försäkringar som ger en ett försäkringsskydd om olyckan är framme.

Hur man skyddar sig mot en brand

Det finns ett antal åtgärder man kan utföra för att minska riskerna för en brand men även för att minska skadorna, och då framförallt personskador, som uppstår i samband med en brand.

Brandvarnare
En brandvarnare är en självklarhet i alla bostäder och idag är det även lag på att en brandvarnare ska finnas installerad. En brandvarnare ska installeras så att den hörs i alla utrymmen, även genom stängda dörrar. Brandvarnare är relativt billiga och att installera en för mycket är definitivt bättre än en för lite. Har man flera våningsplan ska en brandvarnare installeras på varje våningsplan. Är bostadsytan större än 50 kvadratmeter bör man installera minst en brandvarnare för varje 50 kvadratmeter.

Eftersom brandvarnare används främst för att rädda liv så är det viktigt att de fungerar när det behövs. Man bör därför testa alla brandvarnare med en månads mellanrum och byta ut batterier så snart brandvarnare varnar för låg batterinivå, minst en gång om året bör man dock byta under alla omständigheter.

Brandsläckare
Har man öppen spis eller andra saker som ökar risken att utsättas för brand bör man ha en brandsläckare i bostaden som finns lätt tillgänglig. Räddningsverket rekommenderar att man använder pulversläckare hemma, då den även kväver bränder i elektronik som exempelvis en tv. Om brand uppstår drar man ut plinten och riktar strålen direkt mot branden, inte mot lågorna.

I förebyggande syfte finns det en del saker att tänka på…

  • Kontrollera att lampor som är tända inte ligger på lampskärmar eller är övertäckta av något tyg.
  • Lämna aldrig stearinljus brinnande utan uppsikt och se till att ställa levande ljus en bit ifrån brännbara saker.
  • Se till att tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
  • Se till att det inte finns brännbara föremål i närheten av värmekällor som exempelvis spisen, värmeelement, öppna spisen eller andra platser som ger ifrån sig stark värme.
  • Man ska aldrig röka i sängen eller på andra platser om man riskerar att somna.
  • Tänk på att kol kan vara varmt och glöda en lång tid efter att man slutat grilla. Man bör därför se till att släcka kolet ordentligt efter att man är klar.
  • Undvik att förvara brandfarliga vätskor i bostaden.
  • Se till så att bostaden och dess tillhörande biutrymmen är ordentligt låsta så att ingen annan kan anlägga bränder.
  • Undvik att sätta igång tvättmaskinen eller diskmaskinen utan tillsyn när man går och sover eller lämnar bostaden.