Jämför hemförsäkring och hitta rätt försäkring för ditt hem

En av de första sakerna man bör göra när man flyttar hemifrån är att teckna en hemförsäkring. Denna ska man sedan ta med sig varje gång man flyttar. En hemförsäkring är helt enkelt väldigt viktigt, eftersom det skyddar dig och dina ägodelar – och din familj.

Innan du tecknar en hemförsäkring är det dock smart att jämföra olika försäkringar, för att hitta det bästa skyddet för just dig och din bostad. Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen flera olika alternativ när det gäller hemförsäkring, samt flera tilläggsförsäkringar. 

I början vill du kanske ha det billigaste alternativet, för att senare uppgradera din hemförsäkring för att få ett mer omfattande skydd. Oavsett om du behåller samma försäkring hela tiden, byter försäkringsbolag eller uppgraderar din försäkring, så bör du tänka på att:

  1. Jämföra försäkringar för att hitta den hemförsäkring som är bäst för just dig och ditt hem, och eventuell familj.
  1. Alltid ha en hemförsäkring, eftersom det ger ett tryggt skydd ifall något skulle hända.

Men hur väljer man då rätt hemförsäkring? Vad ska man egentligen tänka på när man väljer, och tecknar, en hemförsäkring? Vad täcker hemförsäkringen, och behöver man tilläggsförsäkringar? Här kommer du att få svar på allt det, och lite till.

Jämför Hemförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”7″ class=””]


Vad ingår i priset för en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en försäkring för dig, ditt hem och allting som finns där – såväl dina ägodelar som din familj. En hemförsäkring är ett grundläggande skydd, som sedan kan kombineras med andra försäkringar och tilläggsförsäkringar.

Hemförsäkringen gäller ett år i taget, så om du vill byta eller säga upp försäkringen kan du göra det vid ett tillfälle per år. Undantagen är vanligtvis om du flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring, eller om du flyttar utomlands och inte behöver den längre.

Eftersom villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag så kan det vara en bra idé att kolla upp detta innan, så att man vet vad som gäller för just den försäkringen.

Om man vill ändra sin försäkring, till exempel lägga till en tilläggsförsäkring, så brukar det dock gå bra att göra det när som helst. Om du däremot vill minska ditt skydd, eller ta bort en tilläggsförsäkring, så är det huvudförfallodagen som gäller.

Vad täcker en hemförsäkring?

Det korta svaret är att hemförsäkringen gäller för din bostad, dig som bor i bostaden och dina ägodelar. Men riktigt så enkelt är det förstås inte. Om du till exempel vill ha ett omfattande skydd för dig själv så krävs en olycksfallsförsäkring, eller liknande.

I hemförsäkringen ingår:

EgendomsskyddEn egendomsförsäkring omfattar skador som uppstår på allt lösöre som man har i lägenheten. Detta kan vara möbler, kläder, prydnadssaker och andra värdesaker som smycken eller konst. En hemförsäkring täcker bara upp förlust och skador på egendom som man personligen äger eller som man personligen har lånat eller hyrt och som används för privat bruk.

Försäkringen omfattar förlust av egendom i samband med inbrott eller stöld men även om egendomen skadats eller förstörts i samband med brand eller skadegörelse. Försäkringen täcker dock inte sådana skador som uppstått genom att någon har tappat ett föremål eller genom ovarsamhet skadat dessa, för dessa händelser finns möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som heter allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring.
ReseskyddOm du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa så kan du få ersättning från din hemförsäkring. Det vanligaste är att detta gäller alla som bor i bostaden, och upp till 45 dagar efter avresedagen.
ÖverfallsskyddEn överfallsförsäkring gäller för alla personer som är skrivna och boende i bostaden och täcker upp personskador som skett genom annan persons försorg. Exempel på sådana skador är att man blir utsatt för våld i samband med ett rån eller blivit misshandlad. En överfallsförsäkring ger den försäkrade rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och för bestående men. Vanligtvis omfattar även försäkringen ersättning vid förlorad arbetsinkomst på grund av att man är sjukskriven.
AnsvarsskyddDetta innebär att försäkringen står för kostnaden om du krävs på ersättning för en skada som du är ansvarig för på annan person eller annan persons egendom. Ansvarsförsäkringen ger den försäkrade hjälp att reda ut om man är skyldig att betala skadestånd, ersättning för rättegångskostnader och i vissa fall även ersättning för att betala det skadestånd man har ålagts att betala.
RättsskyddKostnader för jurist eller advokat kan också omfattas av försäkringen. Det varierar dock när detta gäller, och hur hög ersättning du kan få för detta. Vanligt är dock att du måste ha haft din hemförsäkring i minst två år för att detta ska gälla.

Hemförsäkring för hyresrätt

Om du bor i en hyreslägenhet så räcker det med en vanlig hemförsäkring. En del försäkringsbolag kallar den här försäkringen för andra saker, till exempel lägenhetsförsäkring eller hyresrättsförsäkring, men detta är detsamma som en hemförsäkring.

I hemförsäkringen ingår alltid rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, ansvarsskydd och egendomsskydd men ibland kan den även gälla för flera saker. Dessutom finns det oftast möjlighet att lägga till en tilläggsförsäkring, som till exempel drulleförsäkring.

Oavsett om du bor själv, med andra eller hyr i andra hand så ska du ha en hemförsäkring. Om du bor tillsammans med andra så omfattas vanligtvis alla av försäkringen, men det kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och ibland blir försäkringen dyrare om ni är flera som bor tillsammans. Det är dock viktigt att det alltid finns en hemförsäkring.

När du bor i en hyresrätt så behöver du ingen försäkring som omfattar vitvaror, avlopp, golv, tak och så vidare. Dessa saker är hyresvärdens ansvar, och ingenting du behöver tänka på. Om du orsakar skador i lägenheten så kan du dock krävas på ersättning av hyresvärden.

Bostadsrättsförsäkring

Om du har köpt en bostadsrätt så behöver du dels en hemförsäkring, men även ett bostadsrättstillägg. Detta blir då en bostadsrättsförsäkring, som täcker allt – både dig, din familj och dina ägodelar men även vitvaror, fast inredning, golv, väggar, tak och så vidare.

Det är väldigt viktigt att man har en bostadsrättsförsäkring om man äger en bostadsrätt, eftersom det kan bli väldigt dyrt att reparera inredningen om det inte finns någon försäkring. Ibland ingår dock denna försäkring i bostadsrättsföreningens försäkringar, så börja med att kolla med föreningen om det finns någon sådan försäkring.

Om du bor i en bostadsrätt men inte äger den, alltså hyr bostaden, så behöver du bara en hemförsäkring. I och med att du hyr bostaden så räknas du som hyresgäst, och precis som med en vanlig hyresrätt så behöver du bara stå för hemförsäkringen. Den du hyr bostadsrätten av ska stå för den andra delen av försäkringen.

Villahemförsäkring – för dig som bor i villa

Även du som äger en villa behöver två försäkringar; en hemförsäkring, och en villaförsäkring. Tillsammans blir dessa försäkringar en villahemförsäkring. Villaförsäkringen omfattar yttre skador på huset som kan orsakas av till exempel brand, översvämning och skadegörelse. Den andra delen av försäkringen skyddar dig, dina ägodelar och din familj.

Villaförsäkringen kan även gälla för garage och andra fristående byggnader på tomten, men kolla det med försäkringsbolaget och se till att uppge vilka byggnader du har på tomten.

Hemförsäkring för studenter

Även om man kanske inte äger så mycket som student, eller inte får plats med så mycket saker i studentlägenheten, så är det ändå viktigt att ha en hemförsäkring. Inte minst för att försäkringen även gäller för dig själv, men också för att man kanske inte alltid har råd att köpa nya saker om någonting till exempel blir stulet.

Många hyresvärdar, även de som hyr ut studentbostäder, kan ha så krav att hyresgästen tecknar en hemförsäkring. Detta gäller inte enbart studenter, utan det är ett krav som många hyresvärdar har.

En del försäkringsbolag erbjuder studenter så kallade “studentförsäkringar” till ett lägre pris. Kraven brukar vara att man studerar minst halvtid på högskola, universitet eller folkhögskola. Ibland kan man enbart teckna en sådan försäkring om man är mellan 18 och 29 år, och ibland gäller denna försäkring enbart för mindre lägenheter.

Tilläggsförsäkringar – för extra skydd

En hemförsäkring ger ett ganska brett skydd som oftast är tillräckligt, men om man vill ha ett ännu bättre skydd så kan man ofta komplettera sin hemförsäkring med en tilläggsförsäkring. Vilka tilläggsförsäkringar som finns kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Drulleförsäkring, utökat reseskydd, hemelektronikskydd, olycksfallstillägg är några exempel på de tilläggsförsäkringar som brukar finnas. Om du är intresserad av en tilläggsförsäkring, kolla med ditt försäkringsbolag vilka tillägg de erbjuder.

Täcker hemförsäkringen en inneboende?

Det här kan variera mellan olika försäkringsbolag. Ibland finns dock möjligheten att lägga till den inneboende i hemförsäkringen, men då blir försäkringen oftast dyrare. Det kan dock vara ett bättre alternativ för den inneboende att läggas till i hemförsäkringen och betala den extra avgiften, istället för att skaffa en egen hemförsäkring.

Vem tecknar hemförsäkring vid uthyrning i andra hand?

Om du hyr en lägenhet i andra hand så gäller detsamma som om du hyr en hyresrätt. Du ska alltså teckna en hemförsäkring, men det räcker med den försäkringen. Du som hyr ut din lägenhet i andra hand tar med dig din egen hemförsäkring till din nya bostad.

Är det en bostadsrätt som hyrs ut så ska den som hyr ut bostadsrätten stå för tilläggsförsäkringen för bostadsrätten. Om det är en hyresrätt så gäller fortfarande hyresvärdens försäkring för själva lägenheten.

Det är alltså den personen som bor i lägenheten som ska ha en hemförsäkring, och personen som äger bostaden – eller har rätten till bostaden om det gäller en bostadsrätt – som ska ha en tilläggsförsäkring för själva bostaden.

Måste man ha en hemförsäkring?

Det beror på. Det korta svaret är nej, det finns ingen lag som säger att man måste ha en hemförsäkring. En hemförsäkring har man för sin egen skull, och sin egen trygghet. Det finns dock hyresvärdar som kräver att hyresgästen skaffar en hemförsäkring.

Att tänka på när man väljer hemförsäkring

Det finns väldigt många försäkringsbolag, och visst kan det vara svårt att veta vilken man ska välja. Generellt kan man dock säga att de flesta hemförsäkringar är väldigt lika – de omfattar oftast detsamma, och har likvärdiga villkor.

Men med det sagt så kan det ändå vara en bra idé att kolla runt lite och jämföra olika försäkringsbolag, för att hitta den hemförsäkring som passar bäst för en själv.

Fundera även över om du behöver någon tilläggsförsäkring. Drulleförsäkring är till exempel en populär tilläggsförsäkring som känns tryggt för många att ha. Huruvida du behöver en tilläggsförsäkring kan dock bara du själv veta, eftersom alla har olika behov.

Om du behöver en tilläggsförsäkring så är det ännu viktigare att jämföra olika försäkringsbolag, dels för att se vilka som erbjuder just den tilläggsförsäkringen men också för att jämföra pris och villkor.

Populära försäkringsbolag för hemförsäkringar

Det finns som sagt väldigt många olika försäkringsbolag, och vilken som passar bäst kan man bara själv avgöra. Några populära försäkringsbolag är ICA försäkring, Moderna försäkringar och Folksam. Även IF och Länsförsäkringar är populära.

Eftersom alla utgår från olika saker när de väljer hemförsäkring så bör man dock inte enbart välja försäkringsbolag utifrån vilket som är populärast. Läs gärna lite om olika försäkringsbolag och jämför dem med varandra innan du bestämmer dig.

Hemförsäkringens ordlista

Aktsamhetskrav: Detta innebär att du måste vara aktsam med det du försäkrar. Om du utsätter det du har försäkrat för onödiga risker kan ersättningen bli lägre. Det kan till exempel vara att du inte låser ytterdörren, och någon går in och stjäl i huset.

Ansvarsskydd: Det här är en del av hemförsäkringen, ansvarsförsäkringen. Detta innebär att du kan få ersättning om du krävs på skadestånd om du har råkat skada någon eller någon annans ägodelar. 

Rättsskydd: Det här är också en del av försäkringen, som ersätter kostnader för till exempel jurist och advokat.

Lösöre: Med lösöre menar man lös egendom i ditt hem, det vill säga dina fysiska ägodelar. Det är till exempel kläder och möbler, och mycket annat. Fast inredning och annat som är en fast del av din bostad räknas inte som lösöre.

Fullvärdesförsäkring: Det här betyder att ersättningen som betalas ut inte är begränsat av ett förbestämt belopp. Istället använder man en värderingsmetod som bygger på exempelvis antal våningar och kvadratmeter. 

Stöldbegärlig egendom: En stöldbegärlig egendom kan vara till exempel smycken, klockor, mobiltelefoner och datorer. För att få ersättning för sådana saker krävs oftast aktsamhetskrav. Oftast får man inte någon ersättning alls för stöldbegärlig egendom utanför bostaden, om det inte finns någon tilläggsförsäkring som omfattar detta.