Jämför Gravidförsäkring och få en trygg graviditet

Eftersom ingen annan försäkring täcker det som en gravidförsäkring täcker så är det viktigt att teckna en sådan. Att det dessutom finns alternativ som är helt gratis gör det ännu mer självklart att teckna en gravidförsäkring. Men räcker det med en gratisförsäkring, eller behöver man ett bättre skydd? Och vilket försäkringsbolag ska man välja?

Framför allt undrar du förmodligen vad gravidförsäkringen täcker. När börjar den gälla, och vad ingår egentligen i försäkringen? Gäller försäkringen även för tvillingar? Hur fungerar det vid ivf? Och hur länge gäller en gravidförsäkring – tills barnet är fött eller längre än så?

Försäkringar är helt enkelt inte det lättaste, och gravidförsäkringar är – om möjligt – ännu mer förvirrande. Här kommer vi att gå igenom allt det här, och ännu mer. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa dig att hitta rätt i denna djungel.

Jämför Gravidförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad täcker gravidförsäkringen?

Här finns det egentligen inget definitivt svar, eftersom det här varierar mellan olika försäkringsbolag och försäkringsnivåer. De allra flesta försäkringsbolag erbjuder två olika försäkringar, en som är gratis och en som kostar. Den som är gratis täcker förstås inte alls lika mycket som den som du behöver betala för, men den ger ändå ett bra grundskydd.

Gravidförsäkring gratis

Även om innehållet i den här försäkringen är relativt lika mellan olika försäkringsbolag, så kan det skilja lite. Det som oftast skiljer sig åt är dock vilka belopp som ges i ersättning, så om inte annat kan det vara bra att jämföra olika försäkringar av den anledningen.

Vanligtvis ingår tre saker i gratisförsäkringen: Olycksfall, dödsfall och krishjälp. Olycksfall innebär att ni får ersättning om barnet avlider – men även om någon av föräldrarna gör det. 

Olycksfall innebär, vanligtvis, att ni får ersättning om någon av er – någon av föräldrarna eller barnet – får bestående nedsättning av kroppsfunktion efter en olycka. Det här är det som ger högst ersättning, så det kan vara bra att fokusera på den här punkten när man väljer försäkringsbolag. 

Krishjälp innebär att ni har rätt till upp till tio besök hos en psykolog efter en traumatisk händelse, till exempel dödsfall eller om barnet skulle ha en allvarlig sjukdom.

Enkelt förklarat kan man alltså säga att gravidförsäkringen är en kombinerad olycksfalls- och livförsäkring. Det gäller dessutom för såväl barnet och mamman, som för den andra föräldern. Med andra ord är både barnet och föräldrarna försäkrade under graviditeten.

Hur länge försäkringen gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men den kan gälla upp till ett halvår efter förlossningen.

Även om skillnaden mellan olika utökade gravidförsäkringar är betydligt större än skillnaden mellan gratisförsäkringar, så finns det en del skillnader här med. Ibland kan till exempel ärrersättning, tandskador och reseersättningar ingå i den kostnadsfria gravidförsäkringen. Om du har tänkt att välja en kostnadsfri försäkring bör du alltså jämföra försäkringarna för att få ut så mycket som möjligt – men jämför även ersättningarna för de olika delarna. 

Utökad gravidförsäkring

Med en utökad gravidförsäkring får du ett bättre skydd, men dessa kostar också lite grann. Exakt vad de kostar varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis kostar försäkringen mellan 1000 och 1500 kronor. Detta belopp betalas som en engångssumma, och försäkringen gäller sedan tills barnet är fött – och upp till ett halvår efter.

En del försäkringsbolag drar av kostnaden för gravidförsäkringen när ni senare tecknar deras barnförsäkring, förutsatt att ni väljer samma försäkringsbolag då. Här kan det alltså vara en bra idé att även börja kolla på barnförsäkringar.

Vad som ingår i en utökad gravidförsäkring varierar en del mellan olika försäkringsbolag. Sådana saker som vanligtvis ingår är: krishjälp vid förlossningsdepression, sjukhusvistelse för den gravida och för barnet, komplikationer under graviditet eller förlossning, medicinsk invaliditet vid förlossning för den gravida, medicinsk invaliditet vid sjukdom för barnet, ärrersättning för barnet, vårdersättning för barnet och så vidare.

Det här är alltså bara några exempel på vad som kan ingå. I en del försäkringar ingår bara delar av detta, och i andra ingår ännu mer.

Om du vill teckna en utökad gravidförsäkring så bör du alltså inte enbart fokusera på priset, eftersom innehållet varierar en hel del. Priset är ungefär detsamma för försäkringar, oftast skiljer bara några hundralappar som mest, men innehållet kan variera desto mer.

Den utökade gravidförsäkringen kallas ofta “gravidförsäkring plus”, “gravidförsäkring stor” eller “gravidförsäkring large”. Namnet kan alltså variera en del, och som sagt även innehållet, men det är samma typ av försäkring – en utökad gravidförsäkring.

En del försäkringsbolag erbjuder även, eller istället, en “gravidförsäkring förlossning” som ger utökat skydd vid förlossningen. I vissa fall är detta en tilläggsförsäkring till den utökade försäkringen.

Gravidförsäkring förlossning kan också innehålla olika delar hos olika försäkringsbolag, men några av de vanligaste delarna är: gynekologbesök, resekostnader vid gynekologbesök långt hemifrån, resekostnader vid operation, ersättning vid ändtarmsampution och stomi, ersättning vid vaginalrektalfistel, operation vid defektläkning av vagninala ärr, ärrersättning vid akut och urakut kejsarsnitt, operation vid framfall och ett flertal andra operationer.

Som sagt varierar innehållet en del mellan olika försäkringsbolag, och oftast varierar innehållet även beroende på om du är förstföderska eller omföderska. Vissa delar ingår till exempel inte för omföderskor, men istället brukar priset på försäkringen bli lägre.

Gravidförsäkring tvillingar

Det räcker med en gravidförsäkring även om du väntar tvillingar, försäkringen gäller för båda barnen. Med det sagt kan det finnas undantag, men de allra flesta försäkringar fungerar även om du väntar tvillingar, och omfattar då båda barnen.

Här kan det dock vara en bra idé att välja en utökad gravidförsäkring, som omfattar flera saker under förlossningen och efter förlossningen.

Detta för att en del har svårt att hitta en barnförsäkring för tvillingar, eftersom de ofta föds för tidigt och har låg födelsevikt, även om de är fullt friska. Med en utökad gravidförsäkring har barnen ett visst skydd efter förlossningen, om ni skulle ha problem att hitta en bra försäkring.

Ett alternativ är givetvis att börja kolla på barnförsäkringar i god tid innan barnen kommer, kolla upp vad som gäller för olika försäkringsbolag och bestämma vilken ni ska välja. Försäkra er om att det inte blir några problem om barnen föds för tidigt och/eller har låga födelsevikter till exempel.

Gravidförsäkring vid ivf

Det finns ingenting som tyder på att gravidförsäkringen skulle fungera annorlunda, eller inte gälla, om du har blivit gravid genom ivf.

Om du vill vara på den säkra sidan kan du dock kontakta det försäkringsbolag du vill teckna försäkring hos, och fråga vad du gäller. Här kan det givetvis även finnas en del skillnader mellan olika försäkringsbolag, som om det är något som känns osäkert hos ett försäkringsbolag kan du istället fråga ett annat.

Gravidförsäkring foglossning

Oftast får man ingen ersättning för foglossning, men även detta kan variera – och det kan finnas utökade försäkringar som även täcker detta. Om detta är viktigt för dig bör du alltså kolla upp detta innan. Hittar du ingen information så kan du ringa till försäkringsbolagen och fråga om detta ingår i deras utökade försäkring.

Gravidförsäkring innan vecka 22

Du kan teckna en gravidförsäkring så fort du är säker på att du är gravid, men försäkringen gäller inte alltid direkt – beroende på när du tecknar den, förstås. Exakt när den börjar gälla varierar mellan olika försäkringsbolag, men det är vanligt att den gäller från graviditetsvecka 10 för mamman, och från mitten av graviditeten – ofta vecka 22 eller 23 – för barnet.

Om du tecknar försäkringen senare så börjar den gälla från den dagen, eller dagen efter, oftast. En försäkring täcker dock inte sådant som hänt innan du tecknade försäkringen. Du kan alltså inte teckna en försäkring när någonting har inträffat och få ersättning för det. Självklart kan du fortfarande teckna en försäkring, men försäkringen täcker då bara sådant som händer efter detta.

Gravidförsäkring för tidigt född

Vad som gäller här kan variera mellan olika försäkringsbolag, men det vanligaste är att försäkringen gäller på samma sätt vid en för tidig födsel som vid en fullgången graviditet. Här kan du alltså få ersättning för sådant som förlossningsskador, skador på grund av för tidig födsel, diagnoser, sjukdomar, månadsersättning som komplement om ni av någon anledning får vårdbidrag, sjukhusvistelse och mycket annat.

Men som sagt så skiljer detta en hel del mellan olika försäkringsbolag. Hos vissa försäkringsbolag kanske bara en del av ovanstående delar ingår, medan andra har ännu flera. Innehållet i gravidförsäkringar varierar som sagt en hel del – inte minst mellan olika utökade gravidförsäkringar.

Gravidförsäkring framfall

I många utökade gravidförsäkringar ingår även framfall. Det här varierar dock, precis som allt annat, mellan olika försäkringsbolag. Om det här är en viktig del för dig så bör du alltså kolla upp vad som gäller för olika försäkringsbolag.

Gravidförsäkring missfall

De allra flesta gravidförsäkringar, åtminstone de utökade, ger ersättning för missfall. Exakt vad som gäller och hur hög ersättning man kan få varierar mellan olika försäkringsbolag.

Vad kostar en gravidförsäkring?

Det finns som sagt två olika varianter av gravidförsäkringar, en som är helt gratis och en som kostar. En del försäkringsbolag erbjuder enbart den försäkring som kostar, men de allra flesta har ett gratisalternativ.

Kostnaden för en utökad gravidförsäkring varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis kostar de mellan 1000 och 1500 kronor. Avgiften betalas vid ett tillfället, och försäkringen gäller sedan hela graviditeten och en tid efter förlossningen.

Kan man ha flera gravidförsäkringar?

Här råder det lite delade meningar, men generellt kan man säga att du har rätt att teckna så många försäkringar du vill. Vad som gäller om något händer är dock lite oklart, men förmodligen går det att få ersättning från flera försäkringsbolag – åtminstone om du har utökade gravidförsäkringar.

Hur länge gäller gravidförsäkringen?

Exakt hur länge den gäller kan variera mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis gäller gravidförsäkringen tills barnet är ett halvår – en del försäkringar räcker dock inte fullt lika länge, bara upp till två eller tre månader efter förlossningen.

Med det sagt så är det dock ändå väldigt viktigt att teckna en barnförsäkring så fort barnet är fött. En gravidförsäkring ger inte lika bra skydd som en barnförsäkring, och barnförsäkringen gäller inte för sådant som inträffat eller upptäckts innan den tecknades – därför är det en bra idé att teckna barnförsäkringen så fort som möjligt.

Övergår gravidförsäkring till barnförsäkring?

Något många funderar över är om en gravidförsäkring övergår till barnförsäkring. Vanligtvis gör den dock inte det, utan du måste själv teckna en barnförsäkring när barnet är fött. Detta innebär att du kan välja vilket försäkringsbolag du vill när du tecknar barnförsäkring.

Om du tycker ett försäkringsbolag har en riktigt bra gravidförsäkring, men vill välja ett annat försäkringsbolag för barnförsäkringen så går det alldeles utmärkt.

Ofta kan du dock få ett lägre pris på barnförsäkringen hos det försäkringsbolag du har haft gravidförsäkring, en del försäkringsbolag drar till exempel av hela kostnaden för gravidförsäkring när du tecknar deras barnförsäkring.

Det kan alltså vara en bra idé att välja samma, förutsatt att du gillar båda försäkringarna hos försäkringsbolaget, och just det försäkringsbolaget har ett sådant – eller ett liknande – erbjudande.

Täcker en gravidförsäkring hemorrojder?

Vanligtvis täcker en gravidförsäkring inte hemorrojder, men det kan finnas undantag. Om du tycker att det är viktigt att försäkringen täcker det så kan det vara en bra idé att kolla runt för att se om något försäkringsbolag ger ersättning för hemorrojder. 

Täcker en gravidförsäkring bristningar?

En utökad gravidförsäkring täcker oftast svårare bristningar. Exakt vad som gäller varierar dock mellan olika försäkringsbolag, och det kan även finnas undantag. Det kan alltså vara en bra idé att kolla upp detta innan.

När ska man skaffa gravidförsäkring?

En gravidförsäkring kan du teckna så fort du är helt säker på att du är gravid, om du tecknar den väldigt tidigt så börjar den dock inte gälla förrän senare – vanligtvis runt graviditetsvecka 10 för mamman, och runt graviditetsvecka 22 eller 23 för barnet.

Det kan vara en bra idé att teckna gravidförsäkringen så fort som möjligt, eller åtminstone omkring vecka 10. Detta beror förstås även på när just den gravidförsäkringen börjar gälla, en del börjar gälla först senare.

Försök dock att teckna den så fort som möjligt, åtminstone innan den börjar gälla. Försäkringen täcker nämligen inte sådant som händer innan du har tecknat försäkringen.

Vilken gravidförsäkring är bäst i test?

Det finns många gravidförsäkringar som är populära. Trygg-Hansa, Moderna försäkringar, Folksam och If är några av de mest populära. När det gäller den kostnadsfria gravidförsäkringen så är If och Nordea två populära alternativ, eftersom de täcker lite mer än många andra kostnadsfria gravidförsäkringar.

Den kostnadsfria gravidförsäkringen hos If täcker till exempel: medicinskt olycksfall för den gravida, dödsfall (båda föräldrarna och barnet), kristerapi, ärr, tandskada, rese- och behandlingskostnader.

Behöver man en gravidförsäkring?

Är det nödvändigt med en gravidförsäkring? Det korta svaret är: Ja, det är värt det. Även en utökad gravidförsäkring är en bra idé för de allra flesta.

Om man inte kan eller vill skaffa en utökad gravidförsäkring så bör man åtminstone teckna en kostnadsfri försäkring.

Även om de inte ger ett särskilt brett skydd så ger de ändå ett visst grundskydd, och med tanke på att de inte kostar någonting så finns det egentligen ingen anledning att inte teckna en sådan.

Eftersom det inte finns någon annan försäkring som täcker sådana saker som en gravidförsäkring täcker så är det definitivt en bra idé att teckna en sådan.

Det kan ge en viss ekonomisk trygghet om någonting skulle hända, och i vissa situationer och för vissa personer kan ersättningen från försäkringsbolaget vara nödvändig för att man ska klara sig ekonomiskt om något oförutsett inträffar.