Försäkringar för dig som är student

Som student har man oftast inte någon större ekonomi att röra sig med samtidigt så har man samma behov av försäkringar som alla andra. Det kan handla om hemförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar eller andra typer av försäkringar.

Som student omfattas man alltid av en olycksfallsförsäkring genom skolan, även om man studerar på högskola eller på universitet. Denna försäkring gäller bara för olyckor som uppstår i skolan eller på väg till och från skolan. För olyckor och andra tråkiga händelser som inträffar på fritiden krävs andra försäkringar som ibland omfattas av en hemförsäkring.

Så fort man flyttar hemifrån så omfattas man inte längre av ens föräldrars försäkringar utan om man har eget boende eller bor på studenthem så behöver man egna försäkringar som täcker upp förlust och skador på egendom.

Försäkringar för studenter
För studenter finns det anpassade försäkringar hos de flesta försäkringsbolag. Oftast går de under namnet studentförsäkring eller studenthemförsäkring. Dessa försäkringar innehåller oftast ett utökat skydd som är bättre anpassade för studenter än vad en vanlig hemförsäkring innehåller. Försäkringarna kan tecknas av alla som studerar och som inte har fyllt 40 år och försäkringspremierna ligger på runt 50 kronor per månad och för några 10:or ytterligare kan man även få en olycksförsäkring som även täcker in olyckor i hela världen.

En studenthemförsäkring innehåller oftast följande försäkringsskydd…

  • Egendom. Ersättning för skador på lösöre som uppstår i samband med brand. Det finns även vissa försäkringsbolag som har ett bortaskydd som ger ersättning på skador eller förlust av egendom som förvaras på annan plats än i hemmet.
  • Stöld. Försäkringen ger ersättning för skador som uppstår i samband med inbrott men även förlust av lösöre som skadats eller försvunnit på grund av inbrott eller stöld.
  • Personskada. Försäkringen ersätter skador som uppstår om man utsätts för ett rån i hemmet eller utanför hemmet. Vissa försäkringsbolag ersätter även skador på kläder och även de värdesaker som man har blivit av med i samband med ett rån.
  • Juridik. Om man hamnar i situationer där man själv blir skadeståndsskyldig kan man få juridisk hjälp och ersättning för kostnader som uppstår i samband med en tvist.
  • Reseförsäkring. En reseförsäkring täcker upp förlust och personskada som uppstår om man blir bestulen, rånad eller av olika skäl behöver vård på sin resa, vid exempelvis sjukdom eller olycka.

Som student har man även en hel del andra förmåner i en studenthemförsäkring som bland annat juridisk rådgivning, hjälp vid ID-stöld eller rabatter när man handlar i vissa butiker.

För endast några 10 tals kronor per månad kan man teckna till en allriskförsäkring även kallad drulleförsäkring. Den täcker upp alla skador och den förlust av saker som man själv har vållat, exempelvis om man tappar sin mobiltelefon i vattnet när man är och badar.