Entusiastförsökring – Hitta rätt försäkring för din veteranbil

Att välja försäkring till sin bil kan vara klurigt, eftersom det finns många olika försäkringsbolag och nivåer – och därtill finns det tilläggsförsäkringar.

Veteranbilar kan vara ännu svårare att välja försäkring till, eftersom det finns ännu flera alternativ. Här kan du, om du vill, välja en veteranbilsförsäkring – men du kan även välja en vanlig bilförsäkring.

Att veta vilken typ av försäkring man ska välja, och vilken nivå, är inte alltid det lättaste. Därför kommer vi här att gå igenom allt du behöver veta – vad veteranbilsförsäkring är för något, vad som skiljer den från en vanlig försäkring, vad entusiastförsäkring innebär och vad som ingår i en veteranbilsförsäkring.

Vi kommer även att gå igenom veteranförsäkring för MC, entusiastförsäkring för nyare bilar, huruvida man måste ha en veteranbilsförsäkring till en veteranbil och mycket annat. Förhoppningsvis kommer detta att göra det lite enklare.

Jämför Entusiastförsökring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]


Vad är en veteranbilsförsäkring?

En veteranbilsförsäkring är i stort sett detsamma som en vanlig försäkring, men den är anpassad för just veteranbilar. En bil räknas vanligtvis som veteranbil när den är minst 30 år gammal, men ibland kan försäkringsbolaget godkänna bilar som är minst 20 år gamla.

Vanligtvis innehåller en veteranbilsförsäkring detsamma som en vanlig bilförsäkring, men villkor och pris skiljer sig åt. Veteranbilsförsäkringen är billigare, eftersom en veteranbil sällan används på samma sätt som en bruksbil. Ofta är man dessutom försiktigare med en veteranbil, förvarar den i garage och kör den kanske enbart under sommaren.

Men det kan också finnas särskilda villkor för en veteranbilsförsäkring, dels villkor som måste uppfyllas för att man ska få teckna försäkringen, men också villkor angående hur bilen får användas för att försäkringen ska gälla. Vanligtvis får bilen inte användas som bruksbil, och det brukar även finnas gränser för hur många mil man får köra varje år.

Vad är skillnaden mellan entusiastförsäkring och veteranbilsförsäkring?

Det här kan vara lite klurigt, eftersom en ordet “entusiastbil” kan användas på olika sätt. Ofta menar man samma sak med entusiastförsäkring och veteranbilsförsäkring, det kan alltså vara två ord som beskriver precis samma sak. Men ibland kan entusiastförsäkring även vara en försäkring för flera olika typer av bilar, bland annat veteranbilar.

Men det finns ännu flera begrepp och försäkringar. Klassikerfordon är till exempel vissa bilar som är mellan 20 och 30 år gamla, innan de blir veteranfordon när de är 30 år gamla.

Och så finns det samlarfordon, vilket också kan innebära lite olika saker men vanligtvis är det fordon av udda konstruktion. En del försäkringar kallas för just “samlarfordonsförsäkring”, men vanligtvis kan även klassiker och veteraner teckna en sådan försäkring.

Vad ingår i veteranbilsförsäkringen?

Vad som ingår beror på vilken försäkringsnivå man väljer, och det kan även variera mellan olika försäkringsbolag. Vanligtvis är nivåerna samma som för en vanlig bilförsäkring – det vill säga trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Därtill finns ofta tilläggsförsäkringar, och ibland även avställningsförsäkring. En del försäkringsbolag erbjuder, istället för avställningsförsäkring, en så kallad “renoveringsförsäkring”.

Trafikförsäkring: I en trafikförsäkring ingår endast person- och sakskador som inträffar i trafik, sådant som du orsakar. Trafikförsäkringen täcker dock inte ditt eget fordon.

Halvförsäkring: Innehållet i halvförsäkringen kan variera en hel del, men trafikförsäkring ingår alltid. Därtill ingår vanligtvis även stöld, brand, räddning, rättsskydd och glas.

Helförsäkring: I en helförsäkring ingår, förutom allt som ingår i halvförsäkringen, även vagnskada. Det innebär att du får ersättning för skador på din egen bil. Det finns dock undantag, och en del helförsäkringar täcker ännu mer.

Tilläggsförsäkringar: Om du vill ha ett ännu bättre skydd så kan du lägga till en tilläggsförsäkring. Vilka tilläggsförsäkringar som finns varierar mellan olika försäkringsbolag. En tilläggsförsäkring kan till exempel vara utökad tillbehörsförsäkring, utökad lackförsäkring och hyrbilsförsäkring.

Avställningsförsäkring: Om du ställer av ditt fordon, till exempel över vintern, så kan du teckna en avställningsförsäkring. Denna försäkring kan även kallas andra saker, till exempel garageförsäkring.

En del försäkringsbolag har ingen avställningsförsäkring, men ibland använder de sig istället av årsförsäkring. Vad som ingår i en avställningsförsäkring kan variera, men ofta ingår detsamma som i halv- eller helförsäkringen, men utan trafikförsäkring eftersom en avställd bil inte får köras.

Årsförsäkring: En årsförsäkring innebär att du alltid har samma skydd, men priset på försäkringen varierar mellan olika månader. Vanligtvis är försäkringen som dyrast under sommaren, eftersom det är då veteranbilar används mest, och betydligt billigare under vintern.

Ofta används årsförsäkringen som ett alternativ till avställningsförsäkring, så försäkringsbolag som erbjuder årsförsäkring brukar istället inte erbjuda någon avställningsförsäkring.

Istället får du samma skydd året runt, men betalar mindre den tiden på året då man vanligtvis ställer av sin bil. Detta innebär också att du inte behöver ställa av bilen om du inte vill, utan kan använda den året runt.

Särskilda kriterier och villkor för veteranbilsförsäkring

För att få teckna en veteranbilsförsäkring så måste bilen uppfylla vissa kriterier. För att försäkringen ska gälla så måste du även hålla dig till de villkor som försäkringsbolaget har för denna typ av försäkring. Vilka kriterier och villkor som gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanliga villkor är till exempel:

  • Bilen får köras max 500 mil per år.
  • Du måste även stå som ägare till en bruksbil.
  • Bilen ska förvaras i ett låst garage.
  • Det ska finnas säkerhetsutrustning som brandsläckare och rattkrycka.
  • Du måste skicka in bilder på fordonet till försäkringsbolaget.
  • Fordonet ska vara utrustat med ett godkänt larm (om värdet överstiger en viss summa).
  • Bilen ska vara utrustad med en huvudströmbrytare.
  • Bilen måste vara äldre än 20 eller 30 år.
  • Bilen ska vara i ett bra skick.

Det här är bara några exempel på de villkor som kan gälla, och vanligtvis gäller inte fullt så här många villkor heller.

Veteranförsäkring för MC

Även motorcyklar kan teckna veteranförsäkring, om motorcykeln är äldre än 30 år. Här gäller detsamma som för veteranbilar – försäkringen är billigare, men istället måste man uppfylla en del krav för att få teckna en sådan försäkring, och för att försäkringen ska gälla.

Entusiastförsäkring för nyare bilar

En del entusiastförsäkringar gäller endast för äldre bilar, men vissa försäkringsbolag inkluderar även andra bilar – till exempel klassiker och samlarfordon.

I vissa fall kan även en lite nyare bil räknas som ett samlarfordon, förutsatt att den är unik på något sätt. Om du vill teckna en sådan försäkring för en nyare bil för du alltså hitta ett försäkringsbolag som inkluderar samlarfordon, och kontakta dem för att få reda på om du kan teckna en sådan försäkring till din bil.

Måste man ha en veteranbilsförsäkring?

Nej, man måste inte ha en veteranbilsförsäkring till en veteranbil, och man bör heller inte ha en sådan om man kör ofta med bilen – till exempel till och från jobbet, eller året runt.

Är man osäker på om en veteranbilsförsäkring räcker så bör man istället välja en vanlig försäkring, då kan man använda bilen som man vill – till exempel som bruksbil.

En fördel med veteranbilsförsäkring är att de är mycket billigare än en vanlig försäkring, men det är knappast värt det om man till exempel kör för mycket med bilen så att försäkringen inte gäller när något händer.

Men även om en veteranbilsförsäkring inte är ett måste, så måste du ha en trafikförsäkring om du använder bilen. Det behöver inte vara just en veteranbilsförsäkring, och du måste inte heller ha halv- eller helförsäkring, men en trafikförsäkring är ett måste.

Om du ställt av bilen, till exempel över vintern, så behöver du dock inte ha någon försäkring – men du kan med fördel välja en avställningsförsäkring då, alternativt en årsförsäkring som ger precis samma skydd under hela året men med ett varierande pris.

Kan man säga upp en veteranbilsförsäkring?

Precis som alla andra försäkringar så kan veteranbilsförsäkringen sägas upp, till exempel om du vill byta försäkringsbolag. Försäkringar är dock bundna med ett år i taget, så du måste säga upp försäkringen på årsförfallodagen.

Tänk dock på att du måste teckna en ny försäkring direkt. Om du ställer av din bil så försvinner försäkringen ofta automatiskt, och detsamma gäller om du skulle sälja bilen – då spelar det alltså ingen roll att du är bunden.

Sammanfattning:

Om du äger en veteranbil så måste du ha en trafikförsäkring, om bilen är påställd. Du kan då välja mellan enbart trafikförsäkring och halv- och helförsäkring, samt eventuella tilläggsförsäkringar. Du kan även välja mellan en vanlig bilförsäkring, och en veteranbilsförsäkring.

Den sistnämnda är billigare, men istället finns en del villkor som måste uppfyllas, och vanligtvis får bilen inte köras mer än ett visst antal mil per år. Om du vill kunna köra hur mycket du vill, och kanske använda bilen som bruksbil, så bör du istället välja en vanlig bilförsäkring.

Många veteranbilar är väldigt värdefulla, och därför är det extra viktigt att välja en halv- eller helförsäkring till dem, för att få ett så bra skydd som möjligt.