Drulleförsäkring – Allriskförsäkring för oförutsedda händelser

Som privatperson har man en uppsjö av olika försäkringar, det kan vara villaförsäkring, hemförsäkring, fritidshusförsäkring, bilförsäkring och vanligtvis även ett stort antal andra försäkringar för att skydda sig mot oväntade händelser i form av skada eller förlust.

Alla dessa försäkringar ersätter händelser som inträffar om det sker en olycka eller om några skador eller förluster uppstår på grund av att utomstående personer är upphov till detta.

Det man lätt glömmer bort är de skador och olyckor som man själv är vållande till, exempelvis om man backar in i staketet med bilen, tappar mobiltelefonen i golvet, spiller ut kaffe i den bärbara datorn eller råkar välta en dyrbar vas som man har ärvt.

De händelser där man själv på grund av otur är vållande till skador på egendom täcks normalt inte upp av de ordinarie försäkringarna och i dessa situationer får man ingen ersättning alls.

Jämför Drulleförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]

Tilläggsförsäkring allrisk

För att även skaffa sig ett skydd för de skador som uppstår där man själv är vållande så kan man till sin hemförsäkring, villaförsäkring eller bilförsäkring teckna en tilläggsförsäkring som heter allriskförsäkring, även kallad drulle försäkring eller otursförsäkring. Denna försäkring täcker upp skador där man själv har vållat skadorna, om det i övrigt saknas uppsåt till skadan.

Vanligtvis så köper man till en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring som ger ersättning för plötsligt uppkomna skador där man själv är vållande till skadan.

En allriskförsäkring är inte speciellt dyr och kostar runt 500 kronor per år och uppåt beroende på vilken självrisk man vill ha och vilket ersättningsbelopp man väljer.

Normalt ersätter en allriskförsäkring skador på mellan 25 000 kronor upp till 75 000 kronor, men ersättningsbeloppen kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Ersätta enskilda försäkringar

När man köper en mobiltelefon, tv, tvättmaskin eller andra elektroniska produkter får man oftast möjlighet att teckna en försäkring på den produkt man har köpt. Försäkringspremien brukar motsvara några procent av varans inköpspris.

Exempelvis kan man teckna till en försäkring för en tv för några hundralappar som ersätter skador som kan uppstå då man själ är vållande till skadan, exempelvis om man råkar välta tv:n.

Beloppen för varje enskild försäkring som man tecknar när man köper en produkt blir oftast inte så stora men sammantaget för alla de produkter man köper så kan det handla om tusentals kronor varje år.

En allriskförsäkring täcker även alla de skador som kan uppstå på dessa produkter som man själv är vållande till. Hemförsäkringen täcker även skada eller förlust i hemmet.

Detta innebär att man med en allriskförsäkring inte behöver teckna enskilda försäkringar för de produkter man köper och på så sätt har man ett fullvärdigt försäkringsskydd för alla sina privata ägodelar bara genom att man har en allriskförsäkring.

Begränsningar och undantag

Den ersättning man får ut av sitt försäkringsbolag på allriskförsäkringen tar hänsyn till flera saker. Bland annat hur gammal produkten är och att skadan eller förlusten inte skett med uppsåt eller genom att man varit ovarsam.

Uppsåt är när man slänger en mobiltelefon i golvet med flit eller om man genom att ha varit ovarsam brustit i omdömet när man skadar eller förlorar sina tillhörigheter.

En allriskförsäkring betalar ut ersättning för skador och förluster som beror på att man själv har varit vållande. Denna allriskförsäkring kallas även drulleförsäkring eller otursförsäkring, vilket ger en ganska bra bild över vilket typ av försäkringsskydd man har genom denna försäkring.

En vanlig hemförsäkring skyddar mot skador och förluster som uppstår på grund av olycka eller att någon annan person har vållat dessa, men om man själv har vållat dessa så gäller inte försäkringen.

Det är då som en allriskförsäkring träder in och ger ersättning för de skador eller förluster som man själv är upphovsman till.

Allriskförsäkringens omfattning

Om man har allriskförsäkring som en tilläggsförsäkring till sin ordinarie hemförsäkring så gäller allriskförsäkringen för alla personer i hushållet. Allriskförsäkringen gäller enbart för privata ägodelar som används och förvaras på ett normalt sätt.

Om man är omdömeslös eller hanterar sina ägodelar slarvigt kan man få nedsatt ersättning eller i vissa fall kan ersättningen utgå helt. Försäkringen täcker in vardagliga situationer där otur eller annan påverkan gör att man råkar skada eller förlora sin ägodel.

Allriskförsäkring som tillägg till en hemförsäkring

Om man har en hemförsäkring så har man ett fullgott skydd för de lösören som man har i hemmet. Hemförsäkringen täcker även in händelser som kan inträffa på resor och överfallförsäkring.

En allriskförsäkring är ett utökat skydd som man kan köpa till vilket även ger ersättning i de fall som man själv är vållande till skador eller förluster, som exempelvis att man råkar sätta sig på sina glasögon eller råkar glömma kvar någonting i sina byxor när man tvättar och som sedan skadar tvättmaskinen.

Innehåll i en allriskförsäkring

En allriskförsäkring kan även ersätta förluster som beror på att man exempelvis glömt sin mobiltelefon på en allmän plats, ersättning för tvätt eller nya kläder om man fått dessa förstörda när man gick i skogen eller om man tappar sin dyra sko i vattnet, när man sitter på en brygga.

Det kan dock finnas vissa undantag hos vissa försäkringsbolag men generellt gäller en allriskförsäkring för skada eller förlust på alla ens ägodelar, oavsett hur dessa händelser har uppkommit, så länge man inte är ovarsam.

Allriskförsäkring som tillägg till villaförsäkringen eller fritidshusförsäkringen

En villaförsäkring och en fitidshusförsäkring ersätter för skador som uppstår genom olycka eller skador och förluster som beror på annan person som normalt inte har rätten att vistas på tomten eller i byggnaden.

En villaförsäkring eller fritidshusförsäkring kan man komplettera med en allriskförsäkring som även ersätter skador eller förluster som uppstår när man själv är vållande.

Exempelvis så ersätter försäkringsbolaget skador som beror på att man själv råkar sparka en boll genom fönstret eller om man råkar köra med bilen genom staketet.

Allriskförsäkring som tillägg till bilförsäkringen

En bilförsäkring ersätter skador som man vållar andra fordon och personer. Beroende på om man även har halvförsäkring eller helförsäkring kan en bilförsäkring även ersätta skador och förluster som uppstår genom annan persons åverkan.

En helförsäkring täcker även in skador som uppstår i olyckor där man själv har varit vållande.

En bilförsäkring täcker dock inte upp skador på bilen där man själv är vållande och har haft otur. Som exempelvis kan nämnas då man spiller kaffe i ett bilsäte, tankar fel bensin i bilen eller råkar köra upp skidstaven genom innertaket.

För dessa händelser så kan man teckna en tilläggsförsäkring till sin ordinarie bilförsäkring, en allriskförsäkring, som ersätter vid denna typ av skador.

Vad är en drulleförsäkring

En drulleförsäkring, även kallad otursförsäkring, är en allriskförsäkring som man kan teckna för en separat produkt eller som ett tillägg till sin hemförsäkring, villaförsäkring eller bilförsäkring.

En drulleförsäkring ger en ersättning när man har fått något skadat eller förlorat något och man själv är vållande till händelsen.

Har du mycket otur..?

Exempelvis så ersätter en drulleförsäkring skador eller förluster som beror på att man genom otur, utan uppsåt, har satt sig på sina glasögon, tappat kameran i vattnet, spillt läsk över sin dator eller vält sin tv i golvet.

En drulleförsäkring är ett försäkringsskydd som ersätter skador som uppstår genom händelser som sker i oväntade, vardagliga situationer.

Ofta när man köper en teknisk produkt eller vitvaror så erbjuds man en försäkring som betalar ut ersättning om produkten blir skadad, går förlorad eller blir stulen.

Drulleförsäkringen ersätter även skador eller förlust som uppstår genom att man själv är vållande, exempelvis råkar tappa mobiltelefonen i golvet.

Detta är ett extra skydd utöver det vanliga skyddet man har i sin hemförsäkring som bara ersätter produkter som skadats genom olycka eller blivit stulna.

I de allra flesta fall kan man ersätta alla sina enskilda drulleförsäkringar för sina tekniska produkter och vitvaror genom att teckna en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring.

Denna försäkring heter allriskförsäkring och har samma skydd och villkor som en drulleförsäkring. Fördelen med att ha en allriskförsäkring som tillägg till sin hemförsäkring är att den försäkringen täcker in alla produkter och allt lösöre man köper och inte en enskild produkt.

Dessutom är priset förhållandevis väldigt lågt gentemot att ha enskilda försäkringar för sina ägodelar.

Vad ersätter en drulleförsäkring och vad ingår inte

En drulleförsäkring gäller i de sammanhang då man själv orsakat eller varit vållande till skadan. Om man själv har tappat sin mobiltelefon eller råkat skada någon annan ägodel så träder försäkringen in och ersätter de skador eller den förlust man själv har vållat.

För att ersättning ska utgå krävs att skadan eller den förlust man har beror på otur eller att man råkat av någon orsak utföra en oförväntad händelse som leder till en skada.

Den gäller inte om man själv kastar sin mobiltelefon i golvet eller genom ovarsamhet är orsak till en skada eller förlust.

En drulleförsäkring gäller inte om någon annan stjäl ens ägodelar, förstör dessa eller genom olycka skadar dessa. I dessa fall så är det hemförsäkringen som träder in och betalar ut ersättning.