Behöver man köpa tilläggsförsäkring för resor eller elektronik?

Normalt sett så har man det mesta av sitt försäkringsskydd i sin hemförsäkring som har för sin bostad. Det innebär att hemförsäkringen även omfattar en reseförsäkring men även ett skydd som ersätter för skada och stöld av den elektronik man har i sitt hem.

Har man dessutom en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring som heter allriskförsäkring så ersätter den försäkringen även skador och förluster på elektronik som man själv är vållande till. Så sammantaget så behöver man inga tilläggsförsäkringar varken för resor eller för sina elektroniska ägodelar under normala omständigheter om man har en hemförsäkring.

Skäl att köpa tilläggsförsäkring för resor
Det kan dock finnas skäl att köpa en tilläggsförsäkring för resor, även om man har en hemförsäkring och det är om man ska stanna utomlands en längre tid eller vill ha ett utökad reseskydd.

Normalt så gäller en reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen för resor som vara högst i 45 dagar. Efter 45 dagar så omfattas man inte av reseförsäkringsdelen i en hemförsäkring och då finns det tilläggsförsäkringar man kan köpa till som gäller för längre utomlandsvistelser.

Ett annat skäl kan vara att man vill ha ett utökat skydd för sin reseförsäkring som då även omfattar oförutsedda händelser.

Utökat reseskydd
Ett utökat reseskydd ger, förutom det försäkringsskydd man redan har i sin hemförsäkring även följande skydd…

  • Om man inte kan resa utomlands som planerat på grund av sjukdom eller en olycka så ingår avbeställningsskydd.
  • Om man under resans gång blir akut sjuk och är det under en tid som överstiger hälften av resdagarna så ger en utökat reseskydd ersättning för en ny resa.
  • Om man missar flyget på grund av giltig orsak, exempelvis för att man råkar ut för en trafikolycka så ingår ett resestartskydd vilket innebär att man får ersättning för att kunna påbörja sin resa på alternativ väg.
  • Om inte bagaget kommer fram i tid så kan man få ersättning för bagageförseningen.

Reseskydd vid längre utlandsvistelse
Om man reser över en längre tid än 45 dagar kan man teckna en tilläggsförsäkring som sträcker sig över hela den tid man är utomlands. I den tilläggsförsäkringen ingår även följande.

  • Försäkringsskydd som ger ersättning om ens egendom försvinner eller skadas.
  • Ansvarsförsäkring som ersätter eventuella skadestånd som man krävs på.
  • Om man hamnar i en tvist utomlands så ingår ett rättsskydd som ger ekonomisk hjälp att anlita ett ombud och för rättegångskostnader
  • Om man blir överfallen eller rånad så ingår ett överfallsskydd som ersätter förlust och ger ersättning för personskador

Skäl att köpa tilläggsförsäkringar för elektronik

Normalt sett så omfattas den elektronik man har i hemmet av hemförsäkringen. Har man dessutom en allriskförsäkring så får man även ersättning för de skador som kan uppstå på elektroniska ägodelar även om man själv är vållande.

Det enda skälet till att ha en tilläggsförsäkring för elektronik, om man redan har hemförsäkring med allriskförsäkring, är om värdet på elektroniken överstiger det ersättningsbelopp som ens allriskförsäkring har, vilket brukar vara mellan 25 000 kronor upp till 75 000 kronor.

Läs mer om reseförsäkring och drulleförsäkring för elektronik.