Jämför Barnförsäkring – Hitta bästa försäkringen för dina barn

Barnförsäkring anses ofta vara bland det viktigaste att skaffa när man har fått barn, eftersom det trots allt ger en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Även om man har en god ekonomi och tror att en olycka eller en tids sjukdom inte skulle innebära ekonomiska svårigheter, så kan det alltid komma tillfällen då barnförsäkringen kommer till användning.

Att barnförsäkringen dessutom gäller väldigt länge, oftast till 25 års ålder och ibland ännu längre, betyder att ditt barn även kan ha användning av försäkringen i framtiden. Om han eller hon är med om en olycka eller blir sjuk, så kan barnförsäkringen ge ersättning som ibland är nödvändig för att klara en tids sjukskrivning.

De flesta föräldrarna är måna om att hitta den absolut bästa barnförsäkringen till sitt barn, men det är inte alltid så enkelt att veta vilken som är bäst. En billig barnförsäkring kan kännas prisvärd, men täcker kanske inte lika mycket som en dyrare. Det är också viktigt att kolla på hur höga ersättningar försäkringen ger för olika skador och sjukdomar.

En viktig aspekt för de allra flesta är dock att försäkringen täcker så många olika saker som möjligt, att den ger ett brett skydd helt enkelt. Om du inte har någon specifik del av försäkringen som du vill fokusera på, så kan det alltså vara en bra idé att välja en som ger ett så brett skydd som möjligt.

Jämför Barnförsäkring

[wpsm_comparison_table id=”5″ class=””]


Vad täcker barnförsäkringen?

Man kan säga att barnförsäkringen är som en olycksfallsförsäkring för barn, men oftast täcker den betydligt mer än bara olycksfall. De flesta barnförsäkringar täcker även många olika sjukdomar, och även kristerapi och livförsäkring ingår vanligtvis. En del försäkringar kan även ge ersättning för ärr, dock ingår det inte i alla försäkringar. Om du tycker att detta är viktigt så ska du alltså kolla efter en försäkring som ger ärrersättning.

Vårdersättning och ersättning för vård i hemmet ingår också i de flesta barnförsäkringar. Här kan beloppen dock variera en hel del mellan olika barnförsäkringar, och det kan också variera hur lång tid man kan få en sådan ersättning.

Den här punkten är viktig för många, eftersom det kan göra en väldigt stor skillnad om man skulle behöva vara hemma från jobbet en längre tid i samband med olycka eller sjukdom.

Skillnaden mellan vårdersättning och vård i hemmet

Vårdersättning är ett komplement till vårdbidraget från försäkringskassan. Det innebär att man måste ha rätt till vårdbidrag för att få vårdersättning. Det här är alltså en ersättning som man får för att en förälder ska ha råd att vara hemma och ta hand om barnet.

Om barnet har varit på sjukhus och därefter får fortsatt vård i hemmet så kan han eller hon få ersättning för detta. Ersättningen brukar vara densamma som den vid sjukhusvistelse, vilket innebär en fast summa varje dag som vården i hemmet pågår. Vilka villkor som gäller varierar, men vanligtvis måste barnet vårdas i hemmet minst tio dagar för att ha rätt till denna ersättning.

Ersättning för sjukhusvistelse

Även den här punkten hänger ihop lite med vård i hemmet. Det här är samma typ av ersättning, men den betalas ut om barnet vårdas på sjukhus. Exakt vilka villkor som gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis kan man få ersättning för maximalt 180 dagar. Även den här punkten brukar vara viktig för många föräldrar, och här gäller det framför allt att kolla på vilket belopp per dygn som gäller.

Skillnaden mellan medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär att barnet skadar sig svårt eller blir svårt sjukt, så pass att han eller hon i framtiden kommer att förlora sin arbetsförmåga med minst 50 procent.

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktion, till följd av olycksfall eller sjukdom. För att ha rätt till denna ersättning ska tillståndet vara bestående, och ersättningen lämnas ut tidigast efter tolv månader.

Dessa två punkter är också viktiga att ta hänsyn till, och många utgår helt från dessa. Det beror på att den högsta ersättningen oftast finns här, och beloppen kan variera en hel del mellan olika försäkringsbolag.

När kan man teckna barnförsäkring?

Det är viktigt att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt, eftersom den inte täcker sådant som inträffat eller upptäckts innan försäkringen började gälla. De flesta barnförsäkringar kan tecknas först när barnet har fått sitt fullständiga personnummer, vilket vanligtvis är ett par dagar efter att barnet föds.

En del barnförsäkringar kan dock tecknas redan innan barnet är fött, och sedan kompletterar man med barnets personnummer. Exakt vad som gäller och vad försäkringen täcker innan man har kompletterat med personnummer kan dock variera, så det kan vara en bra idé att kolla upp detta när man väljer försäkring.

Jämför barnförsäkring

Det är viktigt att jämföra olika barnförsäkringar innan du bestämmer dig för en. Alla barnförsäkringar har olika villkor och ersättningar, och det kan skilja ganska mycket.

Börja gärna med att fundera på vad som är viktigt för er. Vilka delar måste finnas med, och vilken ersättning känns viktigast? Vill du att ersättningen för sjukhusvistelse ska gälla så många dagar som möjligt, eller är det viktigaste att ersättningen för medicinsk eller ekonomisk invaliditet är så hög som möjligt? Är ärrersättning ett måste?

Ta reda på vilken typ av försäkring du letar efter, då blir det betydligt lättare att hitta den sedan. Kolla sedan på några olika alternativ, och jämför dem. Vilken uppfyller dina krav bäst? Om flera är likvärdiga kanske du istället kan välja den som ger bredast skydd. 

Du kan byta barnförsäkring senare

Om du skulle bli missnöjd med försäkringen senare så är det möjligt att byta till en annan. Det finns dock en del saker som kan vara bra att tänka på om man vill byta.

Först och främst så är det viktigt att den nya försäkringen börjar gälla innan man säger upp den gamla, annars är barnet oförsäkrat tills den nya försäkringen gäller. En försäkring täcker aldrig sådant som hänt innan försäkringen börjat gälla, så säg inte upp den gamla innan du har fått bekräftat att den nya börjar gälla.

Om ni har ett pågående ärende hos försäkringsbolaget så bör du också avvakta tills det är helt avslutat. Finns det någon risk för bestående skador, eller att barnet kommer att behöva vård för en tidigare skada eller sjukdom senare, så är det bättre att vänta med att byta. Risken är nämligen stor att den nya försäkringen inte kommer att täcka det.

Med andra ord, om ditt barn har råkat ut för en olycka eller har någon sjukdom som kan kräva vård senare så är det ingen bra idé att byta barnförsäkring. Allting som redan har upptäckts gäller för den försäkring ni har, förutsatt att den tecknades innan, men det kommer inte att gälla om ni byter försäkring.

Om barnet däremot är friskt och ni överhuvudtaget inte har använt försäkringen innan så är det inga problem att byta. I annat fall kan det vara en bra idé att fundera lite innan ni byter.

Det går dock att ha två barnförsäkringar, om man skulle vilja det. En del saker, till exempel ersättning för invaliditet kan barnet få från båda, men andra saker – som ersättning för utlägg – kan man inte få från flera olika försäkringar.

Det kan dock vara ett alternativ att ha dubbla försäkringar, om ni vill byta men inte vågar på grund av tidigare olyckor eller sjukdomar.

Då kan ni använda den gamla främst för den tidigare skadan eller sjukdomen, och som komplement. Vid tillfällen då ni bara kan få ersättning från en försäkring kan ni då välja den som ger bäst ersättning för just det.

Att teckna barnförsäkring

Det är enkelt och går fort att teckna barnförsäkring. Ibland kan det göras redan innan barnet är fött, men då måste ni komma ihåg att kontakta försäkringsbolaget och meddela vad barnet har för personnummer så fort han eller hon har fått sina fyra sista siffror.

Om ni väntar tills barnet är fött så bör ni istället teckna försäkringen så fort ni har fått veta barnets fyra sista siffror, vilket vanligtvis är ett par dagar efter att barnet är fött. Det kan dock vara en bra idé att redan innan bestämma vilken försäkring ni ska teckna, så slipper ni spendera tid på att jämföra försäkringar när barnet har kommit.

Barnförsäkringen tecknas direkt hos det försäkringsbolag ni har valt, och det enklaste är att göra det på internet. Då fyller ni bara i alla uppgifter som efterfrågas, och får sedan en bekräftelse på att försäkringen har tecknats – och vanligtvis en till när den har börjat gälla.

Om ni inte kan eller vill teckna försäkringen på internet, eller om ni har några frågor innan, så brukar det även gå bra att ringa till försäkringsbolaget och få hjälp att teckna försäkringen.

Räcker det med en kommunal barnförsäkring?

Nej, kommunens försäkring som gäller för barn på förskola räcker inte, av flera anledningar. Först och främst så gäller denna försäkring enbart för olycksfall, och inte för sjukdomar.

Och även om det kan vara svårt att tro så är det vanligare att barn blir svårt sjuka än allvarligt skadade av en olycka, och bestående men är vanligast på grund av sjukdomar. Ditt barn behöver alltså en försäkring som även täcker sjukdomar.

Dessutom gäller kommunens försäkring oftast bara för olyckor som inträffar när barnet är på förskolan. En vanlig barnförsäkring gäller dygnet runt, såväl på förskolan som på fritiden.

Alla barn går inte heller på förskola, och omfattas då inte av den försäkringen. En vanlig barnförsäkring gäller innan barnet är gammalt nog att gå på förskolan, och den gäller även om barnet aldrig börjar på förskola. En barnförsäkring gäller även efter skoltiden, vanligtvis en bit in i vuxen ålder. De flesta försäkringar gäller till 25 års åldern, men en del så länge som till 30 år.

Det är alltså nödvändigt att ha en barnförsäkring, även om barnet går på förskola. Då främst på grund av att barnförsäkringen täcker så mycket mer än kommunens försäkring – dels sjukdomar, men även många andra saker.

Hur funkar det med ADHD?

Det här varierar en hel del. Det vanligaste är att medfödda sjukdomar, som till exempel ADHD och CP-skada, är undantagna. Då gäller försäkringen alltså inte. Men det finns försäkringar som även täcker sådana sjukdomar.

En del försäkringar inkluderar även dessa diagnoser, dock brukar ersättningen inte vara särskilt hög för dessa. Om du tycker att det är viktigt att dessa finns med så bör du alltså kolla extra noggrant, och välja en försäkring som inkluderar dessa diagnoser.

Tänk dock på att ersättningen sällan blir särskilt hög för dessa diagnoser, och fundera över om du tycker att det är värt det. För många känns det viktigt att dessa finns med, och det kan självklart vara bra.

Men räkna gärna på vad ersättningen blir för dessa, och avgör sedan om du tycker att det är värt det, framför allt om du egentligen har tänkt dig ett annat försäkringsbolag.

<span style=”font-weight: 400;”>Sammanfattning</span>

Att välja barnförsäkring är inte det lättaste, men det kan vara värt att spendera lite tid på att jämföra olika försäkringar för att hitta rätt. Vilken barnförsäkring som är rätt för just er beror på vad ni tycker är viktigt, och därför är det viktigt att läsa om flera olika innan man bestämmer sig för en.

Även om de flesta barnförsäkringar är väldigt lika varandra, så finns det ofta en hel del skillnader. En del försäkringar ger ersättning för flera saker än andra, till exempel ärr eller särskilda diagnoser. Ersättningsbeloppen kan också variera en hel del.

Fokusera på det du tycker är viktigt. Om du till exempel vill ha så hög ersättning som möjligt för medicinsk och ekonomisk invaliditet så väljer du en försäkring som har höga ersättningar för dessa saker, men om du tycker att ett brett skydd är viktigare så väljer du en försäkring som ersätter så många olika saker som möjligt istället.

Det viktigaste är dock att ni tecknar någon barnförsäkring till ert barn, vilken ni väljer är egentligen mindre viktigt. Välj hellre en billig barnförsäkring än ingen försäkring alls. Om ni kan och vill så går det att byta försäkring senare, eller skaffa en till.